รู้ไว้ได้เปรียบ!  6 ที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำประกันสุขภาพ 


‘สุขภาพ’ คือหนึ่งสิ่งที่ไม่แน่นอนในชีวิต เพราะไม่ว่าคุณจะหมั่นดูแลเอาใจใส่เพียงไหน ก็ยังมีโอกาสที่คุณจะล้มหมอนนอนเสื่อได้เสมอ ดังนั้นหนึ่งสิ่งที่สำคัญและควรทำนอกจากการดูแลสุขภาพคือการทำประกันสุขภาพ 

โดยเฉพาะเมื่ออายุเยอะขึ้น การทำประกันสุขภาพก็ยิ่งจำเป็น เนื่องจากในวันที่ประสบปัญหาสุขภาพ ประกันสุขภาพจะกลายเป็นหลักประกันความมั่นคงที่จะช่วยดูแลทั้งตัวคุณเองและครอบครัว และสำหรับใครที่กำลังสนใจที่จะทำประกันสุขภาพ บทความนี้จะมาแชร์ 7 สิ่งที่ควรรู้ เพื่อให้การตัดสินใจคุ้มค่าที่สุด ติดตามได้เลย 

กระบวนการในการได้รับความคุ้มครอง

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ง่ายกว่า และการชำระเงินค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วขึ้นคือสิ่งผู้เอาประกันภัยต้องการมากที่สุด ดังนั้น ทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินและทุกคนมองหา

แผนครอบครัว

เมื่อซื้อแผนประกันสุขภาพ อย่าลืมคำนึงถึงสมาชิกในครอบครัว และรวมถึงช่วงวัยของพวกเขาด้วย ก่อนซื้อประกัน ให้พิจารณาความเจ็บป่วยในปัจจุบัน รวมทั้งประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว นอกจากนี้ ควรตรวจสอบกับสมาชิกในครอบครัวของคุณสำหรับโรคที่มีอยู่ก่อนซื้อกรมธรรม์

การเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสม

ขณะที่ตัดสินใจเลือกแผนประกันสุขภาพ ควรเลือกจำนวนเงินที่ตอบโจทย์การครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสำหรับหนึ่งปี คำนึงถึงอายุของคุณ ยิ่งคุณอายุน้อย ให้ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ ควรพิจารณาระดับรายได้เพื่อวิเคราะห์เบี้ยประกันภัยที่ราคาไม่แพงเกินไป สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือส่วนเสริมที่ส่งผลต่อเบี้ยประกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยซึ่งจะไม่ขาดในกรณีฉุกเฉินและเบี้ยประกันภัยไม่สูงเกินไป

โรงพยาบาลเครือข่าย

อีกหนึ่งที่ควรตรวจสอบเครือข่ายของโรงพยาบาลที่ผูกไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ในช่วงเวลาฉุกเฉิน หรือการรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลในเครือข่ายเสนอทางเลือกแบบไม่ใช้เงินสด—ผู้ประกันตนจะชำระเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับผู้ประกันตน ไปหา บริษัท ประกันที่มีโรงพยาบาลเครือข่ายจำนวนมาก เพื่อความสะดวกสบายที่สุดของผู้ทำประกัน

ตรวจสุขภาพฟรี

คุณควรมองหากรมธรรม์ที่ประกันบุคคลนั้นให้ตรวจสุขภาพฟรี อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ควรกระทบต่อเบี้ยประกันภัยเมื่อกรมธรรม์ได้รับการต่ออายุ

ต่ออายุตลอดชีพ

มองหาแผนประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขที่สามารถต่ออายุได้ตลอดชีวิต เนื่องจากมีโอกาสสูงกว่าที่จะทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคภัยไข้เจ็บเมื่อคุณแก่ตัวเมื่อเทียบกับตอนที่คุณอายุน้อย ดังนั้นปะรกันด้านสุขภาพที่ให้การต่ออายุตลอดชีวิตคือสิ่งที่ดีกว่า


Similar Posts