ตอบคำถาม! จัดฟันแบบไหนดีที่สุด พร้อมแนะนำชุดอุปกรณ์จัดฟัน


เมื่อฟันไม่เรียงตัวสวย กาาจัดฟันคือคำตอบ! เพราะฟันที่มีปัญหาจะทำให้การทำความสะอาดยากขึ้น อาจทำให้เกิดฟันผุ หรือ โรคเหงือก นอกจากนี้ ฟันที่สบกันไม่สนิทจะทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด จนอาจเกิดเป็นปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงในการพูดอีกด้วย 

ซึ่งการจัดฟันที่เรารู้จักกันก็คือการไปพบแพทย์ที่คลินิก แต่ปัจจุบันยังมีชุดอุปกรณ์จัดฟันที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้การจัดฟันง่ายขึ้น แต่วันนี้เราได้รวบรวมการจัดฟันทั้งหมดทั้งการไปพบแพทย์โดยตรง และการใช้ชุดอุปกรณ์จัดฟันมาแนะนำกัน

การจัดฟันมีแบบไหนบ้าง

  1. จัดฟันโลหะ หรือ จัดฟันเหล็ก 

เป็นการจัดฟันแบบติดเครื่องมือที่นับได้ว่าได้รับความนิยมมากที่สุด โดยปัจจุบันการจัดฟันโลหะได้มีการพัฒนาให้วัสดุที่ใช้มีขนาดเล็กลง แต่มีคุณภาพสูงขึ้น ทำให้รู้สึกใส่สบายมากขึ้น และยังสามารถเลือกเปลี่ยนสีสันยาง (O-ring) ที่ผู้จัดฟันสามารถเลือกสีที่ชอบเปลี่ยนได้ทุกเดือน

โดยการจัดฟันติดแน่น จะมีการปรับเครื่องมือทุกเดือน ที่คุณหมอจัดฟันจะปรับเหล็กจัดฟันทุกๆ 4-6 สัปดาห์ เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่เหมาะ ถือว่าเป็นการจัดฟันที่ราคาน้อยกว่าชนิดอื่นๆ และใช้ระยะเวลาในการจัดฟัน 2 ปีขึ้นไป

  • จัดฟันดามอน DAMON

จัดฟันดาม่อน เป็นการจัดฟันแบบติดเครื่องมือบนผิวหน้าฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบพิเศษ โดยมีลักษณะเครื่องมือทั้งแบบสีเหมือนฟันและแบบโลหะ โดยสามารถเลือกเครื่องมือได้ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นใช้เหล็กจัดฟันระบบแบบดามอน เพื่อทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องใช้ใช้ ช่วยลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้

  • จัดฟันใส อินวิสไลน์

เป็นการจัดฟันที่สามารถใช้ชุดอุปกรณ์จัดฟันได้ ซึ่งเป็นการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ โดยใช้ Aligner แบบใสที่สามารถถอดออกได้ โดยจะช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใด จึงง่ายต่อการรับประทานอาหาร การทำความสะอาด และการใช้ชีวิตประจำวัน

สำหรับการจัดฟันใสโดยใช้ชุดอุปกรณ์จัดฟันจะมีขั้นตอน ดังนี้

  • จองสแกนฟันที่คลินิก หรือ บริษัทพาร์ทเนอร์ของชุดอุปกรณ์จัดฟันที่คุณสนใจ โดยทันตแพทย์จะต้องมีข้อมูลฟัน 3D ของคุณและเช็กว่าอุปกรณ์จัดฟันใส จะเหมาะสมกับคุณหรือไม่
  • วางแผนการรักษา จากการจำลองการแสดงการเคลื่อนฟัน ด้วยอุปกรณ์จัดฟันแบบใส ให้เรียงตรงตามแผนการรักษา
  • รอรับชุดอุปกรณ์จัดฟัน โดยจะมีการส่งชุดอุปกรณ์จัดฟันตรงถึงบ้านใน 4-6 สัปดาห์ โดยทันตแพทย์ของเราจะเช็คความคืบหน้าผ่านทางออนไลน์ทุก 6 สัปดาห์ ซึ่งเงื่อนไขอาจเปลี่ยนไปตามข้อตกลงของแต่ละบริษัท

Similar Posts