Women in Business Thailand Community   (วูแมน อิน บิสซิเนส ไทยแลนด์)


 

แนะนำโครงการ:

เวลาที่เราสนใจอะไรมากๆ เราจะมีจุดรวมความสนใจของเรา เช่นเวลาที่หลงใหลกับหนังหรือละครสักเรื่องหนึ่ง เราก็จะคิดว่าเราเป็นตัวละครในเรื่องนั้น หรือเมื่อมีอะไรที่มากระทบจิตใจเรา เราจะใส่ใจกับสิ่งๆ นั้น ซึ่งหลายๆ ครั้ง เรามักจะโฟกัสไปที่เรื่องแย่ๆ มากกว่าสิ่งดีๆ ในทางกลับกัน ทำไมเราไม่ใส่ใจหรือทุ่มเทไปกับสิ่งดีๆ บ้าง ที่สามารถช่วยพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้น ทำไมเราไม่หลงใหลกับคนเก่งๆ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงที่เก่งในด้านการค้า การเจรจา ผู้หญิงที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ผู้หญิงที่เป็นนักวิจัย ทนาย นักกฎหมาย นักบิน นักกีฬา นักแข่งรถ นักดนตรี ดีไซน์เนอร์ หรือ ผู้หญิงที่โดดเด่นด้านความสวยความงาม ผู้หญิงที่เป็นผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่เฝ้าเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นคนดี ผู้หญิงที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษ ผู้หญิงที่เป็นแม่ครัว แม่บ้าน หรือแม่ค้า

“ผู้หญิง” สามารถเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็น แค่ “เป็นผู้หญิงเก่งในแบบของตัวเอง”

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง:

Women In Business Thailand เป็นการดำเนินงานในรูปแบบที่เราอยากมีส่วนช่วยเหลือ ในการแก้ปัญหาเรื่องงาน สร้างอาชีพให้กับผู้หญิงที่กำลังตกงาน เรียนจบแล้วหางานไม่ได้ หรือไม่มีคุณสมบัติตรงกับงานปัจจุบัน ซึ่งทุกวันนี้ โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น กำลังคนด้านเทคโนโลยีกำลังขาดแคลน บางองค์กรมีบุคลากรแต่ไม่ทันกับยุคสมัย ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เต็มที่ หรือนำไปต่อยอด เรามองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงอยากเป็นผู้ช่วย ให้ผู้หญิงได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อปรับตัว ปรับธุรกิจหรือองค์กร ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม พัฒนาศักยภาพคน ผ่าน Women In Business Community เราอยากเป็นผู้ช่วยในการทำ Business Matching และ Job Matching กับองค์กรต่างๆ ในสังคม 

มาร่วมกันเป็นทีม เป็น Mentor เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมผู้หญิงให้แข็งแกร่ง ช่วยเหลือ ผลักดัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมกันสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ผลิตคนที่มีความสามารถให้ร่วมงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชน พัฒนาสังคมที่เราอยู่ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา หรือเป็นแนวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงด้วยกัน ช่วยกันสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับผู้หญิงทุกคน ให้ได้ใช้ชีวิตแบบ Work Life Balance เป็นตัวเองในทุกมิติ ที่ใครๆ ก็เป็นได้

ขอบเขตโครงการ:

Women In Business Thailand เปรียบเสมือน Community ขนาดใหญ่ที่รวบรวมผู้หญิงในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จ ผู้หญิงที่ต้องการแนวทางความช่วยเหลือ หรือ ผู้หญิงที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยไม่จำกัดช่วงอายุ และเชื้อชาติ

Women In Business Thailand วูแมน อิน บิสซิเนส ไทยแลนด์ เกิดขึ้นจากความปราถนาที่อยากจะมีส่วนสนับสนุนผู้หญิงให้ได้รับโอกาสมากขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของเรา

เรามุ่งหวังจะเป็นผู้ช่วยในการสร้างชุมชนผู้หญิงที่มาสนับสนุนผู้หญิงด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในมิติของ แรงบันดาลใจ การให้กำลังใจ ทั้งผู้นำผู้หญิงที่คิดเชิงบวก และผู้นำองค์กร มาร่วมจับมือกัน  ในการขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาศักยภาพคน มาแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ผ่านกิจกรรมของชุมชนหรือเรียกว่า  Community ขนาดใหญ่ 

รวบรวมผู้หญิงในประเทศไทย จากหลากหลายที่มา หลากอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จ ผู้หญิงที่ต้องการแนวทางความช่วยเหลือ หรือ ผู้หญิงที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม อยากช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์กับคนอื่น มาช่วยกันสร้างบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม สร้างอาชีพให้กับผู้หญิงที่กำลังมองหาโอกาส เรียนจบแล้วหางานไม่ได้ หรือไม่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของงานในปัจจุบัน ซึ่งทุกวันนี้ โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น กำลังคนด้านเทคโนโลยีกำลังขาดแคลน บางองค์กรมีบุคลากรแต่ไม่ทันกับยุคสมัย ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เต็มที่ หรือนำไปต่อยอดได้ 

เรามองเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงอยากเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิงได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อปรับตัว ปรับธุรกิจหรือองค์กร ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี เราอยากเป็นพันธมิตร เป็นผู้ช่วยในการทำ Business Matching และ Job Matching กับองค์กรต่างๆ ในสังคม ผ่าน Women In Business Thailand Community และอื่นๆอีกมากมาย 

โดยกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในปี 2565 นี้ประกอบไปด้วย

  • Smart Women: นำเสนอตัวอย่างผู้หญิงเก่งจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงด้วยกัน ให้หันมาทุ่มเทกับการทำงานแบบมืออาชีพ
  • Social Movement: ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม อาทิเช่น เข้าถึงชุมชนที่ขาดแคลนทรัพยากร หรือเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยี โดยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ให้มองเห็นลู่ทางในการดำรงชีวิต นำเทคโนโลยีมาช่วยลดความผิดพลาด ลดระยะเวลาในการทำงาน และแก้ไขปัญหาคนตกงานในชุมชน
  • Business Matching: จัดกิจกรรม Monthly Business Luncheon เพื่อให้สมาชิก Women In Business Thailand ได้พบปะผู้คนในสายงานต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ โดยเราเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ให้กับธุรกิจและบุคลากร 
  • E-Magazine Women In Business Thailand: นิตยสารออนไลน์ ที่รวบรวมผู้หญิงเก่งมากความสามารถ ทั้งผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านการงาน หรือการใช้ชีวิต โดยนำเสนอผ่านบทความต่างๆ สอดแทรกความรู้ แนวคิดให้ผู้อ่านชวนติดตาม
  • Social Media Campaign and Activities: อีกหนึ่งจุดศูนย์กลางในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ผ่านการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม นำเสนอไอเดีย และความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างกลุ่มผู้หญิงให้แข็งแกร่ง 
  • Live Session: เชิญวิทยากรผู้ชำนาญในเรื่องต่างๆ มาแชร์ความรู้ และถ่ายถอดประสบการณ์ ผ่าน Facebook Live พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ในแบบผู้หญิงถึงผู้หญิง สร้างความเป็นกันเองในกลุ่มสมาชิก 

ทั้งนี้เราได้เปิดรับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคล องค์กร หน่วยงานของท่าน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ร่วมเป็น Partner หลักในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนผลักดันสังคมผู้หญิงให้แข็งแกร่ง 

ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการปลุกพลังแห่งความสร้างสรรค์ในตัวผู้หญิง ให้มีความกล้าในการเป็นผู้นำ ร่วมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ Women In Business Thailand ด้วยกัน

 

วนิดา ทาร์ดิเวล ผู้ก่อตั้ง Women In Business Thailand วูแมน อิน บิสซิเนส ไทยแลนด์ คอมมูนิตี้ 

Facebook Group https://www.facebook.com/groups/409018763925856


Similar Posts