TEAMG ลงนามรับจ้างเป็นที่ปรึกษา


บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ผลงานทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดจริงๆ ล่าสุดแม่ทัพคนเก่ง “ชวลิต จันทรรัตน์” ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างร่วมในสัญญาที่ปรึกษา เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาและจัดทำร่างเอกสารสำหรับประกอบการจัดจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อกับคู่สัญญา คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 390 วัน แล้วโครงการนี้ในอนาคต จะเป็นชินจูกุของเมืองไทยเลยนะครับ ผลงานมาขนาดนี้จะไม่ให้นักลงทุนหลงรักได้ไงครับ

Similar Posts