Wellness การมีสุขภาพดี คือความมั่งคั่งใหม่ ในแบบฉบับของคนระดับลักชัวรี่

เรื่องสุขภาพเป็นสัญลักษณ์ความมั่งคั่งและสถานะใหม่ สุขภาพได้กลายเป็นวิถีชีวิตที่หรูหราที่จะคนจะเพลิดเพลินและใช้นำมาโอ้อวด ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสุขภาพนั้นมีอิทธิพลต่อเกือบทุกตลาดและคว่ำแบบแผนเก่า ๆ ตั้... Read More...

งานอีเว้นท์ รวบรวมความยิ่งใหญ่ประจำปี – Thailand Health Fitness Wellness Expo

เป็นงานแสดงสินค้าของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีการออกกำลังกายและสุขภาพที่มีแผนจะทำให้เป็นงานประจำปีที่วางแผนจัดขั้นทุกๆในทุกๆปี งานเอ็กซ์โปครอบคลุมประเด็นหลักของการใช้ชีวิตที่มีสุขภา... Read More...