article placeholder

“จัดสวนในขวดแก้ว”

คุณอัทธนีย์กานต์ ปฐมสมพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมครอบครัวมั่นคงขึ้น ด้วยการจัดเวิร์คช็อป “DIY Terrariums” หรือ จัดสวนในขวดแก้ว เพื่อลูกบ... Read More...