จิบกาแฟ ชมวิวและสัมผัสวิถีชุมชนปากคลองตลาด ท่าเรือยอดพิมาน

ชีวิต คือ การเดินทาง สำหรับบางคนการออกเดินทางคือการเสาะแสวงหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต สำหรับบางคนการได้ชื่นชมกับสิ่งสวยงามรอบๆตัว ก็สามารถดึงตัวเองออกจากความเบื่อหน่ายและสร้างแรงบันดาลใจได้เช่นกัน ดังเช่น ร้านส... Read More...