เที่ยว ชิม ริมโขง

โปรโมชั่นร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้ Boarding pass เฉพาะเส้นทางนครพนม ต่อที่ 1 นำไปใช้เป็นส่วนลด อาทิ ค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม ต่อที่ 2 ลุ้นรับรางวัล Package สุดหรู ฟรี "เที่ยว บิน กิน นอน" 3 วัน 2 ค... Read More...

งานไหว้ครูมวยไทยโลก

จัดที่บริเวณวัดมหาธาตุ วัดหลังคาขาว และวัดหลังคาดำ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักมวยไทยชาวต่างชาติได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู และตระหนักว่า “ครั้งหนึ่งในชีวิตการ... Read More...

นิทรรศการศิลปะเซรามิค เร่ิม วันที่ 8 – 30 มี.ค. 2562

โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับศิลปินไทย คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และศิลปินชาวเยอรมัน Stefanie Hering สืบเนื่องจากความคิดริเริ่มของคุณมาเร็นนีไมเออร์ ผู้อานวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนาเสนอนิทรรศการศิลปะเซรามิคขนาดอล... Read More...