SwitchBot Hub Mini รีโมทอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ ติดตั้งง่าย


ช่วงสถานการณ์โควิด หลายๆ คนก็คงไม่อยากจะสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้กันใช่ไหมล่ะคะ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็พัฒนาไปไกลมาก ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ก็มีขึ้นมาเรื่อย และไฮเทคไปกว่านั้น ก็คือ นวัตกรรมที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มือของเราไปสัมผัส ดังเจ้าตัว SwitchBot Hub Mini รีโมทอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้

Easy Setup for Your Convenience

ติดตั้งง่ายเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

SwitchBot Hub Mini มีโหมด “การเรียนรู้อัจฉริยะ” สามารถเรียนรู้ สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลได้ภายใน 5 วินาที อีกทั้งยังควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างอัจฉริยะอีกด้วย

.

Voice Control & Home Automation

การสั่งงานด้วยเสียง & บ้านอัตโนมัติ

SwitchBot Hub Mini สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ SwitchBot อื่น ๆ ด้วยคำสั่งเสียง และควบคุมในระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เพียงแค่เชื่อมต่อกับระบบ Home Automation ที่มีระบบเปิด / ปิดอัตโนมัติ เช่น เปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงตามค่าที่ตั้งไว้ และยังรองรับ Google Home, Apple HomePod, Amazon Alexa, IFTTT

.

Control Anywhere & Anytime

ควบคุมได้ทุกที่ ทุกเวลา

หมดกังวลเมื่อลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาออกนอกบ้าน เหมือนอยู่ในบ้านแม้ว่าจะอยู่ข้างนอกหรือระยะทางไกลจากตัวบ้าน ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกที่ เพียงสั่งงานง่าย ๆ ผ่าน Smartphone

.

A Mini Step to a Smart Home

ก้าวเล็ก ๆ สู่การเป็นบ้านอัจฉริยะ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Smart Home ต่าง ๆ ของ SwitchBot และเครื่องใช้ภายในบ้านเข้ากับอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องรื้อหรือวางระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้านใหม่ ที่สำคัญยังช่วยอัพเกรดบ้านธรรมดาให้ดูเป็นบ้านอัจฉริยะด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม SwitchBot

.

.

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : www.innovation.vayo.co.th


Similar Posts