Sustainable: 3 R สู่ความยั่งยืน All-Product Recycling หรือโครงการบริจาคเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดีมาใช้ประโยชน์ใหม่


นำเสื้อผ้าตัวเก่ามาบริจาคเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดปริมาณการสร้างขยะจากทรัพยากรที่ยังมีคุณค่า

โครงการ All-Product Recycling หรือโครงการบริจาคเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพที่ยังสวมใส่ได้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นำมาส่งมอบต่อให้กับผู้ลี้ภัยและกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะขาดแคลน และได้ช่วยสนับสนุนการรีไซเคิลแบบผลิตภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์หรือ product-to-product คำว่า RE เป็นตัวแทนของ 3R ซึ่งเป็นแนวทางในการนำกลับมาผลิตใหม่ (Recycle) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการลด (Reduce)

ภายใต้โปรเจกต์นี้ ยูนิโคล่ได้รวบรวมเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้าและนำมาผ่านกระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยตลอดขั้นตอนเหล่านี้ มีการใช้ปริมาณขยะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่น้อยลงตลอดอายุของเสื้อผ้า

แบรนด์ก้าวสู่จุดยืนที่เป็นมิตรต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบในขณะเดียวกันไอเทมแรกของโปรเจกต์รีไซเคิลดาวน์สร้างสรรค์ นำเสื้อแจ็คเก็ตรีไซเคิลดาวน์ขนเป็ดเป็นผลงานทีมนักออกแบบของคอลเลคชั่น โดยมี คริสตอฟ เลอแมร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์เป็นผู้ดูแล ขนเป็ดในไอเทมเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดได้มาจากเสื้อ แจ็กเก็ตดาวน์ขนเป็ดจำนวน 620,000 ตัวที่รวบรวมจากลูกค้า และผ่านการนำมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง กลายเป็นเสื้อผ้าคุณภาพสูงให้ทั้งการสวมใส่สบายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


Similar Posts