Breaking

วันพืชมงคลคืออะไร พิธีแรกนาขวัญ 14 พฤษภาคม คำทำนายพระโคความหมายและความสำคัญ

แรกนาขวัญ (Ploughing Ceremony) พิธีกรรมที่พบเห็นได้ในหลายประเทศทางแถบเอเชีย จัดขึ้นเพื่อเริ่มต้นฤดูการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ในประเทศไทย การแรกนาขวัญซ... Read More...

วันเข้าพรรษา ประวัติ ความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษา กิจกรรมที่ควรทำ

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลหวังหวังหวังเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาส... Read More...

วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคมประวัติความเป็นมาความสำคัญในประเทศไทย

วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ... Read More...

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) สำหรับในประเทศไทย วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า... Read More...

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ประวัติความเป็นมาและกิจกรรมที่จัด

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเห... Read More...

วันจักรี 6 เมษายน ประวัติและความสำคัญของวันจักรี

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกม... Read More...

วันหยุดปี 2565 ปฏิทินวันหยุดราชการ และวันสำคัญในปี2565/2022

วันที่ วันหยุด 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 25 มกราคม วันตรุษจีน  9 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 6 เม... Read More...

วันหยุดปี 2564 ปฏิทินวันหยุดราชการ และวันสำคัญในปี2564/2021 ในประเทศไทย

วันที่ วันหยุด 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 25 มกราคม วันตรุษจีน  9 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 6 เม... Read More...

ปี2563/2020 วันหยุดราชการ ธนาคารและวันสำคัญในประเทศไทย

ใครอยากวางแผนเดินทางไปเที่ยว พักผ่อนวันหยุด เรามีรายละเอียดวันหยุดมาให้ได้ดูกัน จะได้วางแผนกันถูกนะจร้า รายละเอียดท้ายบทความเลยจร้า ให้รางวัลกับค... Read More...