NIA เปิดคลาสวันแรกนำทีมผู้บริหารร่วมอบรมหลักสูตร CCIO


ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 1 มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำเข้าร่วมการอบรม โดยมีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเมืองแห่งนวัตกรรม ณโรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้


Similar Posts