Martech Thailand New – Technology Transformation ดุสิตธานีปรับปรุงระบบมาใช้ ERP, CRM และ DATA Platform


 ย้ายระบบทั้งหมดไปอยู่บนระบบคลาวด์แพลตฟอร์มของบริษัทซอฟต์แวร์ ใช้ SAP, MICROSOFT และ CENDYNE เชื่อมต่อข้อมูลของทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเสมือนอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน และยังเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์อีกด้วย เพื่อให้ดึง Big Data ของข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และวางแผนงานได้รวดเร็วมากขึ้น

รวมถึงเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการขยายกิจการเพิ่มเติมในอนาคต โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้วางระบบ ERP เชื่อมต่อข้อมูล 24 บริษัทย่อย ครอบคลุม 5 ธุรกิจหลัก ใน 17 ประเทศทั่วโลกที่ดุสิตธานีดำเนินงานในเฟสแรกเป็นที่เรียบร้อย

นอกจาก การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีแล้ว กลุ่มดุสิตธานียังพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย มอบความสะดวกสบาย และเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า โดยล่าสุด เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ บน LINE MyShop และ LazMall เพื่อนำเสนอ โปรโมชั่นห้องพักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีทั่วประเทศ ตลอดจนร้านอาหาร และฟิตเนส ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย ที่ปัจจุบันนิยมการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างแหล่งรายได้แหล่งใหม่ภายในประเทศ ในขณะที่การเดินทางระหว่างประเทศยังไม่สามารถกลับมาอยู่ในภาวะปกติ

“ต้องยอมรับว่า ท่ามกลางความท้าทายของวิกฤติโควิด-19 ทำให้ที่ผ่านมาเราต้องปรับแผนระยะสั้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย การปรับรูปแบบธุรกิจ (business model) การปรับโครงสร้างสินทรัพย์ เพื่อรักษาสภาพคล่อง และประคับประคองธุรกิจให้ผ่านช่วงที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ แต่เราก็ไม่ปล่อยให้เป้าหมายระยะยาวล้มเหลว เรายังคงเดินหน้าตามแผน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของบุคลากรที่เน้นการปรับทักษะของทีมงาน ปรับความพร้อม ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อตอบโจทย์ภาวะธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต หรือในส่วนของเทคโนโลยี ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสในกระบวนการทำงานของทุกฝ่ายได้อีกด้วย

เพราะเราตระหนักดีว่า ลูกค้าในปัจจุบันมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีความซับซ้อน หลากหลายและมีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้เราจำเป็นต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ได้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยขยายการเข้าถึงตลาดและช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าในระยะยาวได้อีกด้วย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม DUSIT กล่าว


Similar Posts