HR เงินเดือนเท่าไร ต้นทุนที่องค์กรต้องแบกรับ พร้อมแนะการจัดการด้วยโปรแกรม


ในองค์กรที่เต็มไปด้วยพนักงานหลากหลายตำแหน่ง แน่นอนว่าทุกบริษัทจะต้องมี HR ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญขององค์กรเช่นกัน ครั้งนี้ทางบทความจะมาไขข้อสงสัยว่า HR เงินเดือนเท่าไรกัน เพื่อลงลึกถึงต้นทุนขององค์กรต่างๆ พร้อมแนะวิธีจัดการด้วยโปรแกรมฝ่ายบุคคล เพื่อลดต้นทุนในส่วนของเงินเดือน HR ลงไปได้ในระยะยาว

HR เงินเดือนเท่าไร?

ก่อนอื่นมาตอบคำถามแรกที่หลายคนสงสัยว่าตำแหน่ง HR เงินเดือนเท่าไรกันนะ ซึ่ง HR ก็เป็นหนึ่งในพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยในฝ่ายก็ย่อมมีบทบาทหน้าที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็มีระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างเด็กจบใหม่ที่ทำตำแหน่ง HR เงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 15,000-18,000 บาท เมื่อประสบการณ์เพิ่มขึ้น ระดับเงินเดือนก็จะเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของเด็กจบใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่นี้ หากเป็นการจัดการบางเรื่อง เช่น การทำเงินเดือน การจัดการเอกสารต่างๆ ของพนักงาน หากองค์กรไหนไม่ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อาจต้องใช้พนักงานหลายคนเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ให้ครอบคลุม ซึ่งพนักงาน 1 คน ก็จะทำให้องค์กรมีต้นทุนสูงสุดถึง 18,000 บาท แต่ถ้าหันมาใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีค่าบริการเพียงหลักพันต่อเดือน ก็อาจจะประหยัดมากกว่า หากเป็นตำแหน่งงานที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และวางแผน ก็อาจใช้โปรแกรมแทนได้ 

HR เงินเดือนเท่าไร ที่ควรตัดทิ้งไปจากองค์กร

HR เงินเดือนสูงไม่ควรมีอยู่ในองค์กรจริงหรือไม่ คำตอบคือไม่เสมอไป หาก HR คนนั้นมีเงินเดือน แต่ทำหน้าที่ที่ไม่มีใครสามารถทำแทนได้ และยังเป็นหน้าที่ที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กร แม้ว่าจะเป็น HR เงินเดือนสูง ก็อาจจะไม่สามารถตัดทิ้งได้ 

ดังนั้น HR ที่ควรตัดทิ้งจากองค์กร คือ HR เงินเดือนต่ำแต่ยังไม่ต่ำเท่ากับค่าบริการโปรแกรมเงินเดือนหรือระบบ HR และทำงานได้เท่ากับโปรแกรม หรือที่เรียกว่าใช้โปรแกรมทำแทนก็ยังได้ เพราะนั่นคือต้นทุนระยะยาวขององค์กร ไม่เพียงแค่นั้นการเก็บ HR เงินเดือนต่ำแต่ประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่ากับโปรแกรม ในอนาคตเงินเดือนจะถูกปรับสูงขึ้น พนักงาน HR ที่ควรเก็บไว้คือพนักงานที่มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าวันแรกที่เข้าทำงานจะทำหน้าที่ได้เทียบเท่ากับโปรแกรมสำเร็จรูป แต่ภายใน 3 เดือนถึง 1 ปีก็สามารถพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม จนโปรแกรมไม่อาจทำแทนได้อีก

การทำเงินเดือนด้วยโปรแกรม VS พนักงาน HR

หลังจากที่อธิบายเรื่องของเงินเดือนและบทบาทหน้าที่ของ HR ไปแล้ว มาดูหน้าที่เบื้องต้นที่โปรแกรมสามารถทำแทน HR ได้กันบ้าง กับการทำเงินเดือน 

กรณีที่องค์กรไม่มีโปรแกรมทำเงินเดือน และต้องใช้พนักงาน HR ทำเอง หากองค์กรนั้นมีพนักงานจำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ก็ต้องใช้โหลดการทำงานค่อนข้างมาก เนื่องจากพนักงาน 50 คนนั้นมีตำแหน่งงานที่แตกต่าง มีฐานเงินเดือนที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีลักษณะการเบิกเงินนอกเหนือจากฐานเงินเดือนแตกต่างกัน ลองนึกภาพง่ายๆ ว่าถ้าหากจะต้องคิดเงินเดือนพนักงาน 5 คน ดังนี้ 

  • พนักงานคนที่ 1 มีฐานเงินเดือน 15,000 บาท มีค่าคอมมิชชั่น 5% ของยอดขาย (ทำยอดขายได้ 50,000 บาท)
  • พนักงานคนที่ 2 มีฐานเงินเดือน 20,000 บาท มีค่าคอมมิชชั่น 3% ของยอดขาย (ทำยอดขายได้ 50,000 บาท) ในเดือนนั้นลางานแบบไม่รับเงินเดือนไป 3 วัน 
  • พนักงานคนที่ 3 มีฐานเงินเดือน 30,000 บาท มีค่าทำงานล่วงเวลาในวันจันทร์ 3 ชั่วโมง และวันอาทิตย์อีก 4 ชั่วโมง 
  • พนักงานคนที่ 4 มีฐานเงินเดือน 15,000 บาท มีค่าทำงานล่วงเวลาในวันอังคาร 4 ชั่วโมง และวันอาทิตย์อีก 8 ชั่วโมง
  • พนักงานคนที่ 5 มีฐานเงินเดือน 18,000 บาท ในเดือนนั้นมีการเบิกค่าทำฟัน ซึ่งเป็นสวัสดิการบริษัท 1,000 บาท มีการทำงานนอกสถานที่ต้องเบิกค่าเดินทางอีก 100 บาท

เมื่อถึงรอบที่ต้องจ่ายเงินเดือน หน้าที่ของพนักงาน HR ที่ต้องทำเงินเดือน จะต้องคำนวณเลยว่าพนักงาน 5 คนนี้จะต้องได้เงินเท่าไรกันบ้าง แน่นอนว่า ไม่ใช่พนักงานคนที่ 1 ได้เงินเดือน 15,000 บาท พนักงานคนที่ 2 ได้เงินเดือน 20,000 บาท แต่ต้องนำรายละเอียดอื่นๆ มาคิด ได้แก่ 

  • พนักงานคนที่ 1 ต้องได้เงิน = 15,000 + ค่าคอมมิชชั่น 5% ของยอดขาย – ประกันสังคม = 15,000 + (5% x (50,000)) – 750 = 16,750 บาท
  • พนักงานคนที่ 2 ต้องได้เงิน = (20,000-ลางานไม่รับเงิน 3 วัน) + ค่าคอมมิชชั่น 3% ของยอดขาย – ประกันสังคม = (20,000-((20,000/30)x3)) + (3% x (50,000)) – 750 = 18,750 บาท 
  • พนักงานคนที่ 3 ต้องได้เงิน = 30,000 + [(ค่าล่วงเวลา 1.5 เท่าของรายได้/ชั่วโมง)x3] + [(ค่าล่วงเวลา 3 เท่าของรายได้/ชั่วโมง)x4] – ประกันสังคม = 30,000 + [(1.5x((30,000/30)/8))x3] + [(3x((30,000/30)/8))x4] – 750 = 31,312.5 บาท
  • พนักงานคนที่ 4 ต้องได้เงิน = 15,000 + [(1.5x((15,000/30)/8))x4] + [(3x((15,000/30)/8))x8] – 750 = 16,125 บาท
  • พนักงานคนที่ 5 ต้องได้เงิน = 18,000 + 1,000 + 100 – 750 = 18,350 บาท

เพียงแค่พนักงาน 5 คนเท่านั้น ก็ยังใช้เวลาคิดคำนวณเงินเดือนค่อนข้างมาก หากใช้พนักงาน HR คำนวณเอง แบบไม่ใช้โปรแกรม และถ้าหากองค์กรมีพนักงาน 50 คนขึ้นไป แน่นอนว่าเวลาที่ใช้จะต้องมากกว่าพนักงาน 5 คนเป็น 10 เท่าขึ้นไป หากจะทำให้ทันเวลา อาจต้องใช้พนักงาน HR มากกว่า 1 คน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนด้านแรงงาน 

แต่ถ้าหากเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ก็สามารถใช้พนักงาน HR คนเดียวได้ เพียงแค่ให้พนักงาน HR คนนั้นทำหน้าที่ใช้โปรแกรม โดยการกรอกข้อมูลต่างๆ ลงไปในโปรแกรม พวกฐานเงินเดือนพนักงานแต่ละคน เรทค่าคอมมิชชั่น เรทโบนัส เรทค่าทำงานล่วงเวลา เรทค่าทำฟัน เรทค่าอาหาร ฯลฯ เพียงกรอกข้อมูลเหล่านั้นให้ครบถ้วน โปรแกรมก็จะคำนวณเงินเดือนแต่ละคนออกมาให้แบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลาไปได้มาก ไม่ต้องจ้าง HR หลายคน อีกทั้งยังแม่นยำมากกว่าด้วย 


Similar Posts