CREATIVE TALK CONFERENCE 2021 – CTC2021 งานอัปเดตเทรนด์และความรู้ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ จัดวันที่ 24 มกราคม 2021 (วันอาทิตย์) ณ BITEC บางนา


ประกาศความพร้อม(มาก) ปีนี้จะมี 9 เวทีพร้อมกิจกรรมมากมาย รวมถึง Mentoring Session การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว, กิจกรรมแลกหนังสือ Book Share, และเพิ่มกิจกรรมใหม่และจะเป็น “Weekend Entrepreneur Job Fair!” สำหรับผู้ประกอบการ

1. คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม (RGB72 & CREATIVE TALK)

2. คุณวิทการ จันทวิมล (AP THAILAND)

3. คุณอริญญา เถลิงศรี (SEAC)

4. คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม (SCG-CBM)

5. คุณชินาวุธ ชินะประยูร (depa)

6. คุณยอด ชินสุภัคกุล (LINE MAN Wongnai)

7. คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ (MyCloudFulfillment)

8. คุณพิมพ์ขวัญ อดิเทพสถิตย์ (China Talk Podcast)

9. คุณพัชระพล กาญจนสิริภักดี (DKSH Smollan Field Marketing Thailand)

10. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (#beartai & Show No Limit)

11. คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ (GroupM Thailand)

12. คุณอภัศรา ซิการี่ โกศัลวัฒน์ (Tellscore)

13. คุณกล้า ตั้งสุวรรณ (WISESIGHT)

14. คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา (Priceza)

15. คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (TARAD.com)

16. คุณภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย (เงินติดล้อ)

17. คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (iTAX)

18. คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา (Exzy)

19. คุณสโรจ เลาหศิริ (Rabbit’s Tale)

20. คุณมัณฑิตา จินดา (Digital Tips Academy)

21. คุณชลธิชา แสงพันธุ์ (Analytist)

22. คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ (Trick of the Trade)

23. คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี (Penguin Eat Shabu)

24. คุณประสาน อิงคนันท์ (มนุษย์ต่างวัย)

25. คุณรวิศ หาญอุตสาหะ (Srichand & Mission To The Moon)

26. คุณอภิชาติ ขันธวิธิ (QGEN & HR – The Next Gen) 

27. คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ (Mango Zero)

28. คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน (Glow Story & TEDxBangkok)

29. คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด (Ad Addict)

30. คุณโธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี (anitech)

31. คุณณัฐพล ม่วงทำ (การตลาดวันละตอน)

32. คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (แปดบรรทัดครึ่ง)

33. คุณพิยะดา หาชัยภูมิ (Unlocking Happiness)

34. คุณท้อฟฟี่ แบรดชอว์ (Toffy Bradshaw)

35. คุณนัฎฐกร ปาระชัย (Readery)

36. คุณอนุรุจน์ วรรณพิณ (Readery)

37. คุณชญานิศ จําปีรัตน์ (Future Trends)

38. คุณโศรดา ศรประสิทธิ์ (Brilliant & Million)

39. คุณสมบัติ งามเฉลิมศักดิ์ (Paperspace)

40. คุณสันติ ลอรัชวี (Practical School of Design)

41. คุณกตัญญู สว่างศรี (Katanyu86)

42. คุณพลสัน นกน่วม (GetTalks Podcast) 

43. คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (THE STANDARD)

44. คุณภูมิชาย บุญสินสุข (THE STANDARD)

45. คุณธนกร วงษ์ปัญญา (THE STANDARD)

46. คุณธรรศพลฐ์​ แบเลเว็ลด์ (Thai AirAsia)

47. คุณวรรณา สวัสดิกุล (Silveractif)

48. คุณเอกลักญ กรรณศรณ์ (Brandthink)

49. คุณวรรณภาณี ทัศนาญชลี (RETAILATURE)

50. คุณสีตลา ชาญวิเศษ (Kerry Express)

51. คุณวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (Wabi Sabi)

52. คุณปัญชรี สิทธิเสนี (MediaDonuts)

53. คุณจิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ (a day)

54. คุณมารุต ชุ่มขุนทศ (CLASS Cafe)

55. คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง (LDA)

56. คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช (TK Park)

57. คุณเปรมวิชช์ สีห์ชาติวงษ์ (Storylog)

58. ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (นักเขียนและอาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

59. ผศ.ดร. พิชญ์สดี กิตติปัญญางาม (Arkki Thailand)

60. คุณฉวีวรรณ คงโชคสมัย (RGB72 & CREATIVE TALK)

สนใจงาน รายละเอียดเพิ่มเติม


Similar Posts