Check ก่อน Share: ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ข้อมูลลับเฉพาะ หรือ ข้อมูลผิดเพี้ยน


Open Forum: ICT Law Center, a member of ETDA ร่วมกับ ThaiCERT เปิดบ้านเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยหัวข้อ
ร่วมกันแชร์ประสบการณ์และหาแนวทางการดูแลสังคมดิจิทัลให้น่าอยู่และปลอดภัย ในภาวะที่เรากำลังเผชิญกับข้อมูลมหาศาล
แหล่งข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ เราจะเชื่อแหล่งข่าวไหนดี เจตนาดีของเราที่อยากให้เพือนๆ ทำอย่างไรไม่ให้กลายเป็น ผู้ช่วยเหลือ Hacker / ผู้ไม่ประสงค์ดี
  • ​Viral message คืออะไร ผลกระทบที่มีต่อบุคคล และ สังคม คืออะไร
  • กรณีศึกษาจากหลากหลายวงการ “ข้อความนี้คุ้นๆ นะ แล้วเราจะเช็คอย่างไรก่อนแชร์”
  • หากการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย ผลเสียหายหรือผลกระทบต่อสังคมคืออะไร

ใครเป็นผู้เสียหาย – ต้นเรืองที่ถูกพูดถึง – Telco Operator / ISP ที่ Bandwidth ถูกใช้ไปแบบไม่จำเป็น – คนรับสารที่เกิดความรำคาญหรือหลงเชื่อแล้วเกิดความเสียหาย

ข้อความบางส่วนจริง บางส่วนเท็จ – เราตัดออกแล้วส่งต่อได้ไหม หรือ เราเขียนออกตัวได้ไหม

ผู้เสียหาย สามารถ ร้องขอให้หน่วยงานใดช่วยติดตามหรือสืบค้นได้ไหมว่า ข้อความเริ่มต้นมาจากไหน

ใครจะรับผิดชอบ คน Post คนแรก คน Forward ต่อ หรือ คนกด Like (Like = สนับสนุน ?)

​ประเทศไทยมีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร หรือ ควรมีแนวทางอย่างไรในเรื่องนี้

09.30 – 10.00 น.             ลงทะเบียน ทานขนมจิบกาแฟ
10.00 – 12.00 น.             ล้อมวงคุย หัวข้อ “Check ก่อน Share: ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ข้อมูลลับเฉพาะ หรือ ข้อมูลผิดเพี้ยน”

วิทยากรผู้ร่วมอภิปรายและหารือ

>  ดร.นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์       อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
>  ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์                   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สพธอ.
>  คุณพงศกร มาตระกูล                    กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและหัวหน้าทีมทนายความ บริษัท สแตรนด์ แอนด์ เกรท จอร์จ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
>  ดร.ธีรพล ถนอมศักดิ์ยุทธ               รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
>  คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี              หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และบรรณาธิการเว็บไซต์ กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ดำเนินรายการโดย คุณภรณี หรูวรรธนะ (CPA, CISA,CRISC)

————————————————

พบกันวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 สพธอ. อาคารเดอะไนน์ ตึกบี ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

​ลงทะเบียนออนไลน์ Click Here
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-123-1207 ต่อ 90742 (คุณเพ็ญนภา) หรือ ictlawcenter@etda.or.th
www.etda.or.th หรือ http://ictlawcenter.etda.or.th


Similar Posts