Breaking

Sustainable ความยั่งยืน

Haoma – ฮาโอม่า สร้างสรรค์ร้านอาหาร ให้เป็นบ้านที่ยั่งยืน

อาหารของฮาโอม่านำเสนอรสชาติสไตล์นีโอ-อินเดียนในรูปแบบใหม่ โดยอิงจากมรดกทางภูมิปัญญาด้านอาหารผสานการนำเสนอในรูปแบบที่ร่วมสมัย และการใช้เทคโนโลยีการปรุงสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อเกิดเป็นมื้ออาหารรสเลิศ เ... Read More...

บรรเจิด: BUNJERT

พันธกิจคือ การเป็นคอมมูนิตี้สำหรับการระดมทุนแบบ คราวด์ฟันดิง ของสตาร์ตอัพที่มีไอเดีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีไซน์ ที่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าภูมิปัญญาท้อง... Read More...

ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ดยุกแห่งซัสเซกซ์ทรงเปิดตัวโครงการริเริ่มระดับโลกโครงการใหม่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Travalyst” ร่วมกับ Booking.com และแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ อย่าง Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor และ Visa เป็นโครงการริเริ่มข... Read More...

พบไมโครพลาสติกในท้อง “ปลาทูไทย”

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง โพสต์ภาพปลาทู ที่เก็บตัวอย่างมาจากท่าเรือบริเวณหาดเจ้าไหม เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกจากการกินอาหารของปลาทู ... Read More...

วิคตอเรีย เบคแฮม ออกผลิตภัณฑ์ความงามเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

หลังซุ่มเงียบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามของตัวเองอยู่นาน พอช สไปซ์ หรือ วิคตอเรีย เบคแฮม เซเลบดีไซเนอร์ อดีตนักร้องดังชาวอังกฤษ ก็ได้เผยโฉมแบรนด์ความงามของเธอ ที่นอกจากจะช่วยปรุงโฉมให้งดงามในสไตล์วิคตอเรียแ... Read More...

TIKTOK จับมือ IFRC ชวนคุณรักษ์โลกผ่านแคมเปญ #FORCLIMATE

TikTok แพลตฟอร์มสำหรับสร้างสรรค์วิดีโอสั้นระดับโลกจับมือกับสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)เครือข่ายด้านสุขภาพอนามัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปล่อยชาเลนจ์ #ForClimate ให้ผู้ใช้ Tik... Read More...

วิศวกรซินโครตรอนไทยพัฒนาตู้เย็นพลังงานสะอาดเพื่อพื้นที่ชนบท

ตู้เย็นพลังงานสะอาดนี้ความเดิมเริ่มจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานตู้เย็นน้ำมันก๊าดที่มีอายุ 60 ปี แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และได้มีพระราชดำริให้ทำการซ่อม... Read More...

“Active Packaging” ฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหารจากเลือดหมู

จากเทรนด์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่กำลังมาแรงในทุกมุมโลก วันนี้นักวิจัยไทยได้พยายามคิดหาวิธีสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จ… “สุกร” สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ข้อมูล... Read More...

Sustainability Disclosure Community ในไทย

Sustainability Disclosure Community ผ่าน Webinar สำหรับปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่  ครั้งที่หนึ่ง (27 ก.ย. 62) การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในมิติความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness)  ครั้งที่สอ... Read More...

CSR – ซีเอสอาร์คืออะไร ความสำคัญและทำไมองค์กรต้องทำ

ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรั... Read More...

ความสำคัญของ CSR – WHY ซีเอสอาร์

การเจริญเติบโต (Growth) ของธุรกิจหนึ่งๆ มาจากการพัฒนาองค์กรให้มีความ “เก่ง” อยู่ในตัว ในขณะที่การพัฒนาองค์กรให้มีความ “ดี” อยู่ในตัว จะก่อให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ของธุรกิจนั้นๆ แนวคิดทางธุรกิจที... Read More...

ประโยชน์ของการทำ SCR ซีเอสอาร์

องค์กรที่นำแนวคิดซีเอสอาร์ไปปฏิบัติ จะเกิดผลลัพธ์ทั้งในส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้ (Tangible) และในส่วนนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) จากผู้ที่อยู่ในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน และจากผู้ที่มีส่วนเกี่... Read More...

CSR CLASS ระดับความจริงจังของการจัดชั้นของการทำซีเอสอาร์

องค์กรธุรกิจหลายแห่งในปัจจุบัน ได้นำเรื่องซีเอสอาร์มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด บางองค์กรขยายผลเพื่อใช้ซีเอสอาร์เป็นรูปแบบในการกีดกันการแข่งขันการค้า จนทำให้ซีเอสอาร์กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้สนองประโยชน์ทางธุ... Read More...

CSR ซีเอสอาร์ : คือ “การลงทุน” หรือ “การทำบุญ”

คำว่า “บุญ” ตามความหมายในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความดี คุณงามความดี หรือการกระทำดีตามหลักคำสอนในศาสนา ส่วนคำว่า “ลงทุน” หมายถึง ออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร คนส่วนใหญ่ มักมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับ... Read More...

CSR ควรเคลื่อนขบวนไปทางไหนดี

การประเมินสถานการณ์ซีเอสอาร์ของไทยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนั้น คงไม่สามารถหยิบเพียงส่วนของภาพที่ปรากฏ หรือเลือกเฉพาะส่วนที่เห็นหรือที่รู้สึกมานำเสนอ  เนื่องจากการวิเคราะห์แบบแยกส่วนนั้น แม้... Read More...

ความหมายของ RESPONSIVE CSR สู่การทำ CREATIVE CSR

การให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะ “ทำก็ต่อเมื่อเกิดเรื่อง” คือ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ แล้วจึงค่อยเข้าไปดำเนินการเยียวยา ฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหาหรือข้อร้... Read More...

ทำไมต้องทำ CSR แบบตัวจริงเสียงจริง (เสียที)

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility) สามารถปรับให้เป็นทิศทางเดียวกับการทำธุรกิจได้ เป็นการแสวงหากำไร (Maximize profit) ไปพร้อมๆ กับลดปัญหาความขัดแย้ง (Minimize conflict) ที่อาจเกิดข... Read More...

SOCIAL ENTERPRISE คืออะไรและต่างจาก CSR อย่างไร

กระแสเรื่องการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการต่างๆ ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีรูปแบบขององค์กรหรือคำเรียกใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ขององค์กรที่ต้องการยกระดับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มี... Read More...

Social Enterprise) และ Social Business)แตกต่างกัน?

คำว่า ‘วิสาหกิจ’ (enterprise) ตามพจนานุกรม หมายถึง การประกอบการที่ยากสลับซับซ้อนหรือเสี่ยงต่อการขาดทุนล้มละลาย ส่วนคำว่า ‘ธุรกิจ’ (business) หมายถึง การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม... Read More...

ความเหมือนและความต่างของ CSR และ CSV

นวคิดเรื่อง CSV ถูกบัญญัติขึ้นโดย ไมเคิล อี พอร์เตอร์ เจ้าสำนักทางด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ปรากฏเป็นครั้งแรกในบทความที่เขียนร่วมกับ มาร์... Read More...