Best High-end Magazines: เลือกสื่ออย่างไรให้โดนใจลูกค้ากลุ่ม ระดับไฮแอนด์

รายชื่อนิตยสารออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ะดับไฮแอนด์ ที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มคนฐานะดีในเอเชีย การเลือกกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของนิตยสารระดับสูง (สุดยอดนิตยสาร) โฆษณาสินค้าระดับสูง การคัดสรรที่ดี เลือกกลุ่มนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ระดับไฮแอนด์ เพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะเข้าใกล้กลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะดีด้วยการโฆษณาที่มีคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามการเลือกสื่อโฆษณาให้ถูกต้องในการโฆษณาก่ออาจก่อความยุ่งยากได้เช่นกัน โดยเฉพาะบางครั้งการโฆษณาแบรนด์ระดับสูงจำเป็นต้องระมัดระวังในรายละเอียดที่โฆษณา

เพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณาระดับสูงสามารถเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสม Luxe Digital ได้เผยแพร่บทความ นิตยสารระดับสูงที่ดีที่สุดในการโฆษณา รายชื่อ best luxury magazines for advertisers และนี้คือนิตยสารระดับสูงที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด

.
สิ่งแรกที่มุ่งเน้นในการตีพิมพ์สู่สาธารณะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือในการกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคที่มีฐานะและกลุ่มคนระดับสูงในเอเชีย สำหรับประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม มาเก๊า และฮ่องกง (HNWIS) นิตยสารและสื่อโฆษณาระดับสูงจะช่วยผู้ลงโฆษณาสามารถวางแผนทางการตลาดได้เป็นอย่างดีในการกำหนดเป้าหมายผู้อ่านและผู้ชมที่มีฐานะในกลุ่มการตลาดในภูมิภาคเอเชียนี้
 .
รายชื่อนิตยสารออนไลน์ดับไฮแอนด์ ที่ดีที่สุดนิตยสารระดับสูงในเครือข่ายออนไลน์ในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่ช่วยในการโฆษณาระดับสูงนั้นไม่ได้ไกลกว่ากลุ่ม HNWIS และยังสามารถเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆกับผู้บริโภคที่มีฐานะมากขึ้นโดยนักอ่านใหม่ๆจะมาจากกลุ่มตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกำลังการซื้ออยู่ในระดับกลางและเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าในประเทศสิงค์โปร์และฮ่องกง
 .
Luxe Digital เป็นนิตยสารออนไลน์ระดับสูงแนวใหม่ สำหรับผู้มีความเชียวชาญในด้านความหรูหรา ที่ได้สำรวจการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคดิจิตอล โดยมีทีมงานนักเขียนคำโฆษณาที่มีประสบการณ์ ทั้งนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหาธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมีชื่อ และผู้เชียวชาญด้านความหรูหราในยุคดิจิตอล ช่วยในการเผยแพร่เนื้อหาสาระที่มีคุณภาพสูง เพื่อกลุ่มผู้เชียวชาญในอุตสาหกรรมระดับสูง และการสัมภาษณ์ผู้นำด้านความคิด อีกทั้งวิจัยการตลาดที่จะช่วยให้เข้าถึงเศรษฐกิจยุคดิจิตอล