บรรเจิด: BUNJERT

พันธกิจคือ การเป็นคอมมูนิตี้สำหรับการระดมทุนแบบ คราวด์ฟันดิง ของสตาร์ตอัพที่มีไอเดีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีไซน์ ที่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือที่เป็นมรดกตกทอดหาได้ยาก

นอกจากนั้น คอมมูนิตี้ของเราเป็นที่สำหรับการแบ่งบันข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย หรือแนวทางที่นำมาพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน หากเจอข้อมูลใหม่ๆมีอะไรน่าสนใจก็อัพเดจกันและกัน

อยากจะช่วยกันโปรโมทกิจกรรมบ้านๆธรรมดาจากปราชญ์ในท้องถิ่นไทย ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในชุมชน แนวทางการอนุรักษ์ ประสบการณ์การเดินทางดีๆ และเป็นช่องทางช่วยเหลือเชื่อมต่อกับคนอื่นๆในพื้นที่กับคนภายนอก และอะไรก็ได้ที่ที่เราพอจะช่วยได้

B Business 
U Unity 
N Network 
J Join 
E Enterprise 
R Responsible 
T Thailand

Co Founders ประวัติโคฟาวเดอร์ทั้งสองคน 

ปณิฏา สุวรรณปาล – มีความสนใจเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นอกจากร่วมกิจกรรมทางสังคมของชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องแล้ว สารนิพนธ์เมื่อเรียนจบ ที่ได้ไปฝึกงานนิตยสารท่องเที่ยวฉบับหนึ่ง ยังได้ศึกษา และเขียนสรุปเรื่องบทบาทของสารคดีท่องเที่ยว ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงนิตยสาร ทั้งหัวไทยและหัวนอก ก่อนจะผันตัวมาสู่วงการหนังสือพิมพ์รายวัน แม้จะเน้นในสายไลฟ์สไตล์-บันเทิงเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีโอกาสได้จับเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง โดยเฉพาะเมื่อกระแสสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่พูดถึงในสังคมมากขึ้น ทำให้มีโอกาสได้สร้างสรรค์เซคชั่น “Cool โลกเย็นด้วยมือเรา” ตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 8 หน้าในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ การหาข้อมูลทำคอลัมน์ฯ ทำให้เห็นว่า ในต่างประเทศ มีช่องทางในการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีไอเดีย มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แบบมีส่วนร่วมในการให้ทุน (Crowdfunding) มากมาย จึงอยากเห็นเมืองไทยมีคอมมูนิตี้อย่างนี้บ้าง

วนิดา ทาร์ดิเวล – เริ่มต้นงานด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่สมัยที่ดำรงตำแหน่งในองค์กร จากการทำงานตามหน้าที่ มาสู่ความสนใจที่อยากทำงานด้าน ความยั่งยืน วนิดาได้เข้าร่วมทำงานและทำกิจกรรมทำงานด้านจิตอาสากับกลุ่มเพื่อนๆที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ทั้งกิจกรรมขนาดเล็กรวมถึงกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือช่วยเหลือกันจากคนทุกอายุ ทุกอาชีพ มาตลอดระยะเวลายาวนาน วนิดาสนใจด้านข้อมูลและข่าวสาร ทั้งในไทยและต่างชาติ และคอยรวบรวมเรื่องราว cast study ที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จจากอีกที่หนี่ง นำมาแชร์ให้ชุมชนได้นำไปปรับใช้ วนิดามีความสนใจพิเศษที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมมุ่งให้เด็ก ผู้คนทุกอาชีพ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบยั่งยืน 

วนิดาทำหน้าที่ด้านที่ถนัดคือช่วยเป็นกระบอกเสียง ระดมทุน ระดมความคิด รวมถึงทำงานแบบให้กำลังใจ (mentor) ให้กับคนในชุมชน ปราชญ์ในท้องถิ่นไทย ผู้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในชุมชน นำประสบการณ์การเดินทางดีๆ คอยเป็นช่องทางช่วยเหลือเชื่อมต่อกับคนอื่นๆในพื้นที่กับคนภายนอก หรืออะไรก็ได้ที่พอจะช่วยได้ และคอยสนับสนุน เจนเนอเรชั่นใหม่ให้ต่อยอดธุรกิจชุมชนต่อไป ผ่านความร่วมมือกันจากหลายๆภาคส่วนเพื่อมุ่งหวังให้งานสำเร็จ และให้ประเทศไทยมีสังคมที่รักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น โปรดติดตามตอนต่อไปเจ้าคะ …