รวม 3 บริษัทชั้นนำให้บริการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์


การตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นถือเป็นหนึ่งส่ิงที่ช่วยให้ทีมแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เครื่องมือต่าง ๆ ต้องผ่านการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการและทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการรับรองที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล และช่วยให้การรักษาวินิจฉัยโรคต่าง ๆ มีความแม่นยำและถูกต้อง วันนี้เราเลยอยากมาแนะนำบริษัทที่รับตรวจสอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ จะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกัน 

TÜV SÜD  

TÜV SÜD  มีบริการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์โดยเครื่องมือสมัยใหม่ในห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบครัน ซึ่งทางบริษัทได้คิดค้นและพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยของเครื่องมือ เพื่อทำการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ด้านไฟฟ้า เครื่องกล หรือด้านอื่น ๆ ที่อาจเกิดอันตรายได้ เพื่อมั่นใจได้ว่าเครื่องมือทางการแพทย์ทุกผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย เพราะหากมีความขัดข้องต่าง ๆ เกิดขึ้น ก็จะสามารถนำไปตรวจสอบและซ่อมแซมก่อนนำไปใช้จริงได้

N Health

N Health เล็งเห็นความปลอดภัยของทางโรงพยาบาลและผู้ป่วย จึงได้พัฒนาบริการ Biomedical Engineering หรือ BME เพื่อมาตรวจสอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้ เพื่อช่วยให้การรักษาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงช่วยให้อายุการใช้งานของเครื่องมือสามารถใช้ได้นานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในกรณีที่มีความเสียหายได้เป็นอย่างมากอีกด้วย 

ITRIS 

อีกหนึ่งบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ก็คือ ITRIS ที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่ง เนื่องจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างยาวนาน และการให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การสอบเทียบ การซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจร โดยบริษัทแห่งนี้มีบริการทำเอกสารเพื่อแสดงประวัติการตรวจสอบเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้บริการวางใจในความปลอดภัย และการจัดการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ทั้งหมดนี้ก็เป็น 3 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการตรวจเช็กเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล และประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ 


Similar Posts