โปรแกรม CRM สําเร็จรูป เครื่องมือสำคัญในการขยายฐานลูกค้า


CRM (Customer Relation Management) เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในหลายๆ องค์กร จนเรียกได้ว่าบริษัทไหนที่อยากประสบความสำเร็จในการทำการตลาดล่ะก็ ต้องมีโปรแกรม CRM สําเร็จรูป ดีๆ ไว้ใช้ หากคุณอยากใช้โปรแกรมชนิดนี้บ้างแต่ยังไม่ค่อยรู้จักคุณสมบัติของมัน เราขออาสาอธิบายให้คุณเอง

จุดเด่นของโปรแกรม CRM สําเร็จรูป

  • จัดเก็บข้อมูลบริษัท ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลการติดต่อลูกค้า ข้อมูลการสั่งซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียวกันอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้ทีมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเหล่านี้ได้สะดวกและเห็นภาพรวมได้ดีขึ้น
  • วิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ ไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานสรุปอีกต่อไป ทีมงานทุกคนสามารถอ่านข้อมูลที่โปรแกรมสรุปแล้วได้ทันที
  • ช่วยให้สามารถกำหนด Workflow ในการทำงานได้ง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  • สามารถปรับแต่งโปรแกรมให้ทำงานบางส่วนโดยอัตโนมัติได้ ช่วยลดเวลาในการทำหน้าที่บางอย่างซ้ำๆ เพื่อเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่า

ผลลัพธ์จากการใช้โปรแกรม CRM สําเร็จรูป

  • ทำการตลาดได้เหมาะสม ในเมื่อแบรนด์มีข้อมูลของลูกค้ามากเพียงพอก็จะทำให้สามารถเข้าใจความต้องการรวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกว่าเดิม มั่นใจได้ว่าจะไม่ต้องเสียเวลาในการทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายอีกต่อไป ทั้งยังรู้ได้ลึกขึ้นกว่าเดิมอีกว่าลูกค้าเป้าหมายนั้นชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้าง
  • ให้บริการได้ดีขึ้น เมื่อเข้าใจความชอบของลูกค้าเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้งทั้งปัญหาของลูกค้า สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ก็จะทำให้แบรนด์สามารถปรับปรุงคุณภาพของบริการให้ดีขึ้นได้อีก ลูกค้าจึงพึงพอใจในแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น
  • ยอดขายเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาใช้ CRM ก็เพราะว่าเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างดี เนื่องจากโปรแกรมชนิดนี้จะช่วยสร้าง Brand Loyalty หรือความภักดีต่อแบรนด์ให้กับลูกค้าเป้าหมายซึ่งส่งผลให้ลูกค้าเหล่านั้นอยากซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆ นั่นเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การมีโปรแกรม CRM สําเร็จรูปจะช่วยให้ทีมงานทั้งจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อ่านถึงตรงนี้น่าจะทำให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วว่าโปรแกรม CRM สําเร็จรูปนั้นช่วยให้แบรนด์สร้างยอดขายและรักษาความนิยมได้ดีแค่ไหน หากสนใจอยากใช้ก็ลองติดต่อจากบริษัททำโปรแกรมชนิดนี้ดูเพื่อสอบถามรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานและราคาได้เลย


Similar Posts