3 สิ่งที่แบรนด์ควรได้รับจากว่าจ้างบริษัทรับทำ SEO


การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization
คือการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับต้น ๆ ของการเสิร์ชบน Google Platform ซึ่งการทำในรูปแบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จัก และสามารถเพิ่มยอดขายในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน 

ดังนั้นจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางในการทำ SEO ผ่านบริษัทเอเจนซี่
เพื่อมาช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ Optimize ผ่าน Keyword

การทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนถึงการรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน วันนี้เราจึงอยากมาแชร์ 3 สิ่งที่ควรได้รับจากบริษัทรับทำ SEO ที่คุณไม่ควรพลาดและรู้เท่าทันถึงเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่คุณคาดหวังได้อย่างสูงสุด

การรายงานอันดับของ Keyword 

สิ่งแรกเลยที่คุณควรรู้หากคุณร่วมงานกับบริษัทรับทำ SEO นั่นคือ การเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แบรนด์ต้องการ โดยคีย์เวิร์ดที่ดีควรเป็นคำที่มีคนค้นหาในจำนวนหนึ่ง และตรงกับจุดประสงค์ในการค้นหาของผู้ใช้งาน

หรือที่เรียกว่า Search Intent เพื่อนำคีย์เวิร์ดที่มีคุณภาพมาใช้ในการ Optimize เนื้อหาในหน้าเว็บไซต์
และนำไปสู่การติดอันดับที่ดีในหน้าผลการค้นหาของ Google โดยบริษัทรับทำ SEO ที่ดีควรรายงานผลลัพธ์และความคืบหน้าอันดับของคีย์เวิร์ดเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อดูแนวโน้มการเติบโตของคียเวิร์ดเหล่านั้นได้อย่างใกล้ชิด 

การทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ

การวางกลยุทธ์ของคอนเทนต์ และการเลือกหัวข้อคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับแบรนด์ธุรกิจ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม ซึ่งบทความที่ดีต้องมีคุณภาพ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเขียนเพื่อส่งเสริม SEO
เพื่อช่วยให้แบรนด์สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงการให้คำแนะนำการเขียนคอนเทนต์ที่เป็นไปตามโครงสร้างที่ดีในแบบที่ Google ต้องการ เพื่อให้ตอนเทนต์นั้น ๆ มีโอกาสติดอยู่ในอันดับที่ดีบน Google Search Result 

ผลการดำเนินงานที่วัดผลได้ 

แน่นอนว่าสิ่งสุดท้ายที่คุณควรได้รับจากการร่วมมือกับบริษัทรับทำ SEO นั่นก็คือ ผลการดำเนินงาน(Report)
ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการทำ SEO ด้วยการวัดผลและตัวชี้วัดของ KPI ที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น รายงานการเติบโตของ Traffic ในแต่ละเดือน หรือจำนวนคนเข้าเว็บผ่านช่องทาง Search รวมถึงจำนวน Conversion ที่นำไปสู่การขายว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ทั้งหมดนี้ก็คือ 3 สิ่งที่แบรนด์ควรได้รับจากการร่วมมือกับบริษัทรับทำ SEO เนื่องจากเพราะการทำ SEO ถือเป็นการทำงานในระยะยาวที่ไม่สามารถเห็นผลได้ภายใน 1 เดือน แต่จะเห็นผลได้ภายใน 3 – 6 เดือนขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงควรเข้าใจรูปแบบของการทำงานและการติดตามงานอย่างใกล้ชิดนั่นเอง


Similar Posts