|

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2564


งานมหกรรมรวมแบรนด์ดังจากตลาดสุขภาพและคุณภาพชีวิต และการจัดงานในปีแรกนี้ จะจัด ข้ึนท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีแผนท่ีจะกระจายงานไปยังสถานที่ต่างๆ ท่ัวประเทศไทยในในต่างประเทศ

จัดแสดงเป็นระยะเวลา 4 วัน พร้อมกิจกรรม สัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการหลายกิจกรรมด้วยกันดังนี้ การปรับสภาพร่างกายขั้นสูง การอบอุ่นรร่างกายแบบต่อเนื่อง เพื่อสร้างพละกําลังและความแข็งแรงเตรียมร่างกาย สําหรับการเล่นกีฬา การจับคู่ฝึกตัวต่อตัว การฝึกสมรรถนะด้วยลูกบอล กีฬาฝึกการทรงตัว โยคะสัมมนา การจัดแผนการออกกาําลังกายและกีฬาสําาหรับเยาวชน การดูแลการออกกําลังกายให้กับลูกค้าที่เป็นโรคเบาหวาน มังสวิรัติเพื่อสมรรถภาพทางกายและการกีฬา การสร้างกําลังใจให้ลูกค้าเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

งานกาล่าดินเนอร์สุดพิเศษ เพื่อฉลองการจัดการ พร้อมดื่มด่ำกับกิจกรรมบันเทิงครบครัน ร่วมรับประทานมื้อค่า และเต้นรําตลอดช่วงเวลายามค่ำคืน งานเลี้ยงเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกาย หลักในการจัดงานเลี้ยงนี้ คือเพื่อให้ตัวแทนของผู้สนับสนุน วิทยากร และชมรมต่าง ๆ ได้ ผ่อนคลาย สร้างเครือข่าย และได้รับความสนุกสนานในแบบที่ย้อนยุคเบา ๆ พร้อมเสิรฟ์ ความบันเทิงและอาหารจานเด็ดจากผู้ให้บริการในพื้นที่

ตลาดสุขภาพถือเป็นตลาดที่โตไวที่สุดในเอเชียตลาดหนึ่ง โดยมีฐานลูกค้าพร้อมจ่ายเพื่อการ ดูแลสุขภาพองค์รวมในทุกมิติของชีวิต

ผู้บริโภคเร่ิมเข้าร่วมกิจกรรมและหลักสูตรการออกกาําลังกายอย่างจริงจังมากข้ึน พร้อมมีการใช้ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิง ขึ้น ตลอดจนรับประทานอาหารออร์แกนิค อาหารท่ีมาจากธรรมชาติ อาหารเสริมสุขภาพและอาหารสูตรพิเศษต่าง ๆ

ด้วยแผนการจัดงานท่ีครอบคลุมทั้งตลาด ประกอบกับการรวมตัวของผู้จัดแสดงสินค้าและ บริการที่หลากหลาย

งานไทยแลนด์ เฮลท์ ฟิตเนส แอนด์ เวลเนส เอ็กซ์โป 2564 มีแผนการสนับสนุนสําหรับผู้สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจในเอเชียได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านงานมหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในครั้งนี้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม  www.thailandhealthandfitnessexpo.com


Similar Posts