โสเครติส คิดวิเคราะห์โปรแกรม เก่งภาษา ระดับแถวหน้าของเอเชีย


เป็นเรื่องถกเถียงกันไม่รู้จบ ว่าทำไมระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย ยังรั้งตำแหน่งกลางๆ ค่อนไปทางท้ายแถว และโดนหลายประเทศที่เคยอยู่รั้งท้ายแซงหน้าไปหลายขุมแล้ว ปัญหาจริงๆคืออะไร เรียนน้อยเกินไปก็ไม่ใช่ เราน่าจะเรียนผิดวิธีมากกว่า ซึ่งทางแก้คงต้องใช้แนวทางการสอนที่ต้องกระตุ้นความคิด พัฒนาทักษะการสื่อสารโต้ตอบด้วยหลักการใช้ความคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) หรือวิธีการสอนแบบโสเครติสของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Ivy Prep  University Preparation ที่ออกแบบโปรแกรมมาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับการคิดวิเคราะห์ พร้อมที่จะนำภาษาอังกฤษคนไทยเหนือเวียดนามให้ได้ในปีนี้

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ต่ำ”  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถึงแม้ว่าเราจะยังอยู่ในอันดับที่สูงกว่าประเทศลาวและกัมพูชา แต่ปัจจุบันเรากลับพ่ายแพ้ต่อเวียดนาม ซึ่งเคยอยู่ในระดับเดียวกับเราในปี 2011 โดยการสำรวจของ EF English Proficiency Index ปรากฎว่าในปี 2017 เวียดนามเลื่อนไปสู่ระดับ “ปานกลาง” อยู่ในอันดับที่ 34 จาก 80 ประเทศ ในขณะที่ไทยเราอยู่อันดับที่ 53 ตามหลังเวียดนามอยู่ 19 อันดับเลยทีเดียว เหตุผลสำคัญน่าจะอยู่ที่ความพยายามและหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมองกลับมาที่ไทย ปัญหาภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ใช่เพราะเวลาเรียนไม่เพียงพอ เมื่อเทียบโดยค่าเฉลี่ยแล้ว คนไทยเรียนหนังสือโดยเฉลี่ย 7.9 ปี ในขณะที่คนเวียดนามใช้เวลาเฉลี่ย 8 ปี ดังนั้นสาเหตุจริงๆน่าจะเกิดจาก “วิธีการสอน” ภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้นไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ควรจะเป็นมากกว่า

ถึงอย่างนั้น ไทยเราเองก็มุ่งมั่นและสร้างสรรค์แนวทางในการเพิ่มทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยและการเตรียมพร้อมเข้าทำงานในบริษัทต่างชาติ ให้หนีคำว่า “ตกชั้น” อย่างไม่ย่อท้อ และล่าสุดเรามี ไอวี่ เพร็พ (Ivy Prep) สถาบันสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแนวใหม่โดย ธนพัต รัตนศิริวิไล หรือ ครูพัด ครูคนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท็อปเท็นของสหรัฐอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง และปริญญาโท MBA จาก Cornell University มหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League ในอเมริกา เธอเป็นผู้ก่อตั้ง Ivy Prep Thailand ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนหรือไปไกลยิ่งกว่านั้นได้ ด้วยคอร์สต่างๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อมปักธงประกาศตั้งเป้าหมายพัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทยให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือกว่าเวียดนามในปี 2018 หลังจากศึกษาวิธีการสอนต่างๆ จากประวัติศาสตร์และปรัชญา ก็เริ่มเปิดการเรียนการสอนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2017

Ivy Prep  University Preparation ใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโสเครติส (Socratic Method) นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ ผู้เป็นบิดาแห่งปรัชญาตะวันตกและวางรากฐานความรู้ต่างๆในประเทศตะวันตกทั้งหมด และวิธีสอนแบบนี้คือวิธีสอนของมหาวิทยาลัยระดับโลกต่างๆ เช่น Cornell, Harvard และ Oxford ด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีเทคนิคการสอนเฉพาะ พร้อมจะถ่ายทอดวิชาการเรียนรู้เหมือนภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างสูงสุด เติมเต็มด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนอันทันสมัยที่นำเข้าจากอเมริกาและเยอรมนีทั้งหมด รวมทั้ง Primary Source Books ที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมือนที่นักเรียนชาวอเมริกันใช้กันในห้องเรียน

และที่สำคัญที่สุดคือแนวทางที่เน้นการสื่อสาร ตอบโต้ระหว่างครูและผู้เรียนของ Ivy Prep โดยครูจะคอยถาม-ตอบนักเรียนอยู่ตลอด เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ยกตัวอย่าง กรณีความรู้ความเข้าใจในตัวคำศัพท์ ครูของ Ivy Prep จะให้นักเรียนแต่งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ที่เรียนในวันนั้น ไม่ใช่แค่ dog = หมา หรือ cat = แมว แต่จะเป็นสถานการณ์คือ  A dog is chasing a cat ทั้งยังให้ความสำคัญกับการอ่านวิเคราะห์จับใจความ โดยมุ่งไปที่คำถามกระตุ้นความคิดวิเคราะห์  เช่น หากนักเรียนอ่านประโยคว่า John wakes up at 7 in the morning. ครูจะไม่ตั้งคำถามนักเรียนต่อว่า What time does John wake up? หรือ Who wakes up at 7 in the morning? ซึ่งเป็นคำถามที่ถามแค่ข้อมูลทั่วๆไปไม่ได้ฝึกให้นักเรียนคิด เพราะคำถามแบบ Ivy Prep จะเป็น “Why does John wake up at 7 in the morning? ทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นหรือทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงที่มาที่ไป หรือ What does John do next? กิจกรรมที่จะทำต่อไปคืออะไร เป็นต้น

นี่คือนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้คนไทยได้พัฒนาภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ โดยวิธีการสอนแบบโสเครติส พร้อมทั้งฝึกการหาเหตุผลร่วมกันเพื่อพัฒนาในด้านการสื่อสารให้ดีมากยิ่งขึ้น และวิธีการพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการสอนเคล็ดลับวิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนหรือการทำงานในสภาพแวดล้อมระดับสากลร่วมกับชาวต่างชาติได้ ซึ่งจะทำให้คนไทยพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้นในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านจนไต่อันดับสู่แถวหน้าของเอเชียได้


Similar Posts