แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมอัดเสียงแรกของกรมธรรม์ประกันชีวิตเสียง ในโครงการ “Voice of Care” หรือ “โครงการใส่ใจ ใส่เสียง” สำหรับกรมธรรม์เสียงของลูกค้า กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต
.

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งมอบโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือ นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุน และตอกย้ำนโยบายด้านความหลากหลาย และความเท่าเทียม ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


Similar Posts