เพชรบูรณ์ คูณสุข 11 ชุมชนน่าเที่ยว


พชรบูรณ์ ดินแดนแห่งขุนเขา ดอกไม้ และสายหมอกหมอก ครบครันด้วยที่พักและอาหารการกิน หลากหลายสไตล์ให้เลือก อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวิถีไทยแบบดั้งเดิม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยชุมชนสานพลังประชารัฐ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์”

โดยคัดเลือก 11 ชุมชนใน 9 อำเภอ มาจัดทำเป็นแผ่นพับ หนังสือคู่มือแสดงแหล่งท่องเที่ยว และคลิปวีดีโอที่มีชื่อว่า “เพชรบูรณ์คูณสุข” เพื่อเปิดมุมมองใหม่แห่งการท่องเที่ยว โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามชมได้ทาง YouTube หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนสานพลังประชารัฐ เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-729765


Similar Posts