เปิดรับสมัคร แข่งหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2


นางกรรณิการ์ เฉิน  (คนกลาง) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว (คนที่ 1 จากขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดกิจกรรมจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ครั้งที่ 2 (The 2nd KMUTNB Micro-Mechanism Robot Contest (MRC) 2018)

เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนไทยสร้างสรรค์นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 ตุลาคมนี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการแข่งขันได้ที่ โทร.025552000 ต่อ 8124 หรือที่ Facebook:https:// www.facebook.com/robotacademy.kmutnbtnb.ac.th

 


Similar Posts