เที่ยว ชิม ริมโขง


โปรโมชั่นร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้ Boarding pass เฉพาะเส้นทางนครพนม

ต่อที่ 1 นำไปใช้เป็นส่วนลด อาทิ ค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม

ต่อที่ 2 ลุ้นรับรางวัล Package สุดหรู ฟรี “เที่ยว บิน กิน นอน” 3 วัน 2 คืน 3 เส้นทาง
• จังหวัดเชียงราย 1 เส้นทาง (ไป-กลับ) 2 ใบ
• จังหวัดตรัง 1 เส้นทาง (ไป-กลับ) 2 ใบ
• จังหวัดนครพนม 1 เส้นทาง (ไป-กลับ) 2 ใบ

หมายเหตุ : ให้นักท่องเที่ยวกรอกรายละเอียด ชื่อ ..สกุล…ที่อยู่…..จังหวัดเบอร์โทร…หลัง Boarding pass
: จับรางวัลวันที่ 1 พ.ค. 62 @นครพนม

โปรโมชั่นร่วมกับร้านอาหาร เครื่องดื่มในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมโดยที่ร้านอาหารจะต้องมีเมนูเด็ดอาหารที่เป็น signature ของร้านโดยใช้วัตถุดิบ อาหารพื้นถิ่นมาเป็นส่วนผสมหรือปรุงอาหารเมื่อลูกค้ามารับประทานอาหาร เครื่องดื่มจะได้รับโชค 2 ต่อ

ต่อที่ 1 นำใบเสร็จรับเงินที่รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม จากร้านค้าราคา 500 บาทขึ้นไป มารับของที่ระลึก กระเป๋ากระสอบ ลดโลกร้อน ภายในงานฟรี *ของมีจำนวนจำกัด *

ต่อที่ 2 ลุ้นรับรางวัล Package สุดหรู ฟรี “เที่ยว บิน กิน นอน” 3 วัน 2 คืน 3 เส้นทาง
• จังหวัดเชียงราย 1 เส้นทาง (ไป-กลับ) 2 ใบ
• จังหวัดตรัง 1 เส้นทาง (ไป-กลับ) 2 ใบ
• จังหวัดนครพนม 1 เส้นทาง (ไป-กลับ) 2 ใบ

หมายเหตุ : ให้นักท่องเที่ยวกรอกรายละเอียด ชื่อ ..สกุล…ที่อยู่…..จังหวัดเบอร์โทร…หลังใบเสร็จรับเงิน
: จับรางวัลวันที่ 1 พ.ค. 62 @นครพนม

 

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม
ที่อยู่ : 184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เบอร์โทร : 0 4251 3490-1
: http://www.thailandexhibition.com/Event-77/29799

: สอบถามข้อมูล

Similar Posts