เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท


เปิดศักราชใหม่กับข่าวดี มีเรื่องให้ พี่ใหญ่ – เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ได้ยิ้มหน้าบาน เมื่อ “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” สำนักข่าวไทย อสมท ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 87 หน่วยงานจากทั่วโลก ที่ได้รับทุนนวัตกรรม GNI YouTube innovation funding จากประสบการณ์การเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เฝ้าระวังข่าวลวง ข้อมูลเท็จในโซเชียลเน็ตเวิร์ก พร้อมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชนมาเกือบ 4 ปี มีเนื้อหาวิดีโอแล้วเกือบ 1,000 เรื่อง

Similar Posts