เก็บกระเป๋าไปเที่ยวสุราษฎร์ธานีกันนะ


ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 685 กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวันรายละเอียดการเดินทางติดต่อ สอบถามได้ที่ โทร. 4345557-8 (รถธรรมดา) และโทร. 4351199 (รถปรับอากาศ) นอกจากนี้มีรถโดยสาร ของเอกชนกว่า 10 บริษัท วิ่งบริการระหว่าง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เวลา 20.00 น. ค่าโดยสาร 225 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ติดต่อ ได้ที่สำนักงานของบริษัท ที่สถานีขนส่งสายใต้โดยตรง

ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผู้โดยสารต้องไปลงที่ สถานีรถไฟพุนพิน แล้วต่อรถประจำทางหรือแท็กซี่ เข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทาง 13 กิโลเมตร ติดต่อ ขอทราบรายละเอียดการเดินทางได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 2237010, 2237020

ทางอากาศ การบินไทยมีบริการเครื่องบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 2800070, 2800080 หรือที่สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. (077) 272610, 273710

การเดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง

ทางรถยนต์ จากสุราษฎร์ธานีมีรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และรถโดยสารธรรมดาไปนราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา กระบี่ สตูล หาดใหญ่ ภูเก็ต ระนอง ชุมพร พังงา หัวหิน รายละเอียดติดต่อที่สถานีรถ บขส.(ตลาดเกษตร 2 ) โทร. (077) 272341

ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน มีรถไฟไปจังหวัดนราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา ไชยา ชุมพร หัวหิน รายละเอียดติดต่อสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน โทร. (077) 311213

ทางเครื่องบิน จากสนามบินสุราษฎร์ธานี มีเครื่องบิน ไปจังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง รายละเอียดติดต่อ บริษัทการบินไทยจำกัด ถนนการุณราษฎร์ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 272610, 273710 การเดินทางไปเกาะสมุยและเกาะพะงัน

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทาง โดยรถยนต์หรือรถไฟ ออกจากกรุงเทพฯ ในตอนเย็นหรือค่ำ ถึง ปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเช้าวันรุ่งขึ้น จากนั้นไปติดต่อสำรองที่นั่งเรือโดยสาร ได้ที่บริษัททัวร์ทั่วไปใน ตัวเมืองสุราษฎร์ โดยบริษัททัวร์เหล่านี้มีบริการรับส่งถึงท่าเรือ สำหรับผู้ที่นำรถยนต์ส่วนตัวไปเอง สามารถ นำรถยนต์ลงเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือดอนสัก เพื่อข้ามไปยังเกาะสมุย หรือเกาะพะงันได้

นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารจากกรุงเทพฯ เดินทางโดยตรงถึงเกาะสมุย โดยคิดราคารวมทั้งค่ารถ และค่าเรือเฟอรี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง รายละเอียดติดต่อ บริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 4345557-8 (มีรถธรรมดาและรถปรับอากาศ), บริษัทโสภณทัวร์ โทร. 4355023 (รถปรับอากาศ) และ 999 ทัวร์ โทร. 4351199 (รถปรับอากาศ)

สำหรับผู้ที่ต้อง การเดินทางไปเกาะสมุย โดยทางเครื่องบิน บริษัท บางกอกแอร์เวย์ (การบินกรุงเทพฯ) เปิดบริการเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุยทุกวัน วันละ 8 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 2534014 หรือที่ สำนักงานเกาะสมุย ตลาดหน้าทอน โทร. (077) 421483, 421297 บริการเรือรับส่ง ผู้โดยสารไปเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า (กำหนดเวลาและ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
เรือเฟอร์รี่ของบริษัทสมุยเฟอร์รี่ (วิ่งเส้นทางสุราษฎร์-สมุย)

เที่ยวไป เรือออกจากท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก (สุราษฎร์ธานี) ถึงท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย วันละ 4 เที่ยว เวลา 8.00 น. / 10.00 น. /14.00 น. /17.00 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรือเฟอร์รีเกาะสมุย ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก (สุราษฎร์ธานี) วันละ 4 เที่ยว เวลา 7.30 น. /10.00 น. /14.00 น. 16.00 น.

ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ค่าโดยสารเที่ยวเดียว คนละ 40 บาท รถยนต์รวมคนขับ 180 บาท รถตู้รวมคนขับ 200 บาท รถทัศนาจรรวมคนขับ 300-400 บาท รายละเอียดติดต่อ ซีทรานทราเวล โทร. 2491454, 2491198 สำนักงานที่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย โทร. (077) 421367-8
เรือเร็วของบริษัทส่งเสริม (วิ่งเส้นทางสุราษฎร์-สมุย-พะงัน)

เส้นทางสุราษฎร์-สมุย

เที่ยวไป เรือออกจากท่าเรือปากน้ำท่าทอง (สุราษฎร์ธานี) ถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) วันละ 3 เที่ยว เวลา 7.15 น. / 12.00 น. /14.00 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) ถึงท่าเรือปากน้ำท่าทอง (สุราษฎร์ธานี) วันละ 3 เที่ยว เวลา 7.15 น. / 12.00 น. /14.45 น.

ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ค่าโดยสารเที่ยวเดียว คนละ 105 บาท

เส้นทางสมุย-พะงัน

เที่ยวไป เรือออกจากท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) ถึงท่าเรืออ่าวท้องศาลา (เกาะพะงัน) วันละ 3 เที่ยว เวลา 9.41 น. / 10.30 น. /15.30 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรืออ่าวท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) วันละ 3 เที่ยว เวลา 6.15 น. / 11.00 น. /13.00 น.

ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารเที่ยวเดียว คนละ 75 บาท ค่าโดยสารตลอดสายจากสุราษฎร์ธานีถึงเกาะพะงัน คนละ 145 บาท รายละเอียดติดต่อ บริษัทส่งเสริมบริการ จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 2558790-6, 2531316-7 สาขาเกาะสมุย โทร. (077) 421228 สาขาเกาะพะงัน โทร. (077) 282639 สำนักงานในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ตรงข้ามตลาดเกษตร โทร. (077) 281130
เรือโฮเวอร์คราฟท์ (วิ่งเส้นทางสุราษฎร์-สมุย)

เที่ยวไป เรือออกจากท่าเรือท่าทอง (สุราษฎร์ธานี) ถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) วันละ 2 เที่ยว เวลา 7.30 น. และ 10.15 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) ถึงท่าเรือท่าทอง (สุราษฎร์ธานี) วันละ 2 เที่ยว เวลา 6.30 น. / 12.30 น.

ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ค่าโดยสารเที่ยวเดียว คนละ 350 บาท รวมบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง นอกจากนี้ยังมีบริการนำเที่ยวโดยเรือโฮเวอร์คราฟท์จากเกาะสมุย ไปเกาะพะงัน และหมู่เกาะอ่างทอง แบบเช้าไปเย็นกลับ รายละเอียดติดต่อ บริษัทไทยเจนเนอรัล ทรานสปอร์ต จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 2765313-4 สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. (077) 283656-8 สำนักงานเกาะสมุย โทร. (077) 421556-7
เรือนอน มี 2 เส้นทาง คือ สุราษฎร์-สมุย และ สุราษฎร์-พะงัน

เรือนอน สุราษฎร์-สมุย

เที่ยวไป เรือออกจากท่าเรือบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี) เวลา 23.00 น. ถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) เวลา 05.00 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) เวลา 21.00 น. ถึงท่าเรือบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี) เวลา 04.00 น. ค่าโดยสารเที่ยวเดียว ชั้นบนคนละ 60 บาท ชั้นล่างคนละ 30 บาท

เรือนอนสุราษฎร์-พะงัน

เที่ยวไป เรือออกจากท่าเรือบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี) เวลา 23.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวท้องศาลา (เกาะพะงัน) เวลา 6.00 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรืออ่าวท้องศาลา (เกาะพะงัน) เวลา 22.00 น. ถึงท่าเรือบ้านดอน (สุราษฎร์ธานี) เวลา 10.00 น.

ค่าโดยสารเที่ยวเดียว ชั้นบนคนละ 80 บาท ชั้นล่างคนละ 50 บาท

เรือเฟอร์รี่ของบริษัทเฟอร์รี่พะงัน (วิ่งเส้นทางสุราษฎร์-พะงัน)

เที่ยวไป เรือออกจากท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก (สุราษฎร์ธานี) ถึงท่าเรืออ่าวท้องศาลา (เกาะพะงัน) วันละ 2 เที่ยว เวลา 9.15 น. และ 15.45 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรืออ่าวท้องศาลา (เกาะพะงัน) ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก (สุราษฎร์ธานี) วันละ 2 เที่ยว เวลา 6.20 น. และ 13.00 น.

ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ค่าโดยสารเที่ยวเดียว คนละ 95 บาท รถยนต์รวมคนขับ 350-400 บาท รายละเอียดติดต่อ บริษัทเฟอร์รี่พะงัน จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 2531458 สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. (077) 286461 สำนักงานเกาะพะงัน โทร. (077) 287033
เรือโดยสารเกาะพะงัน-เกาะเต่า

เที่ยวไป เรืออกจากท่าเรืออ่าวท้องศาลา (เกาะพะงัน) เวลา 12.30 น. ถึงท่าเรือบ้านแม่หาด (เกาะเต่า) เวลา 15.00 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรือบ้านแม่หาด (เกาะเต่า) เวลา 9.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวท้องศาลา (เกาะพะงัน) เวลา 11.00 น. เรือวิ่งบริการทุกวัน ค่าโดยสารเที่ยวเดียว คนละ 150 บาท

เรือโดยสารชุมพร-เกาะเต่า

เที่ยวไป เรือออกจากท่าเรือสะพานท่ายาง (ชุมพร) ถึงท่าเรือบ้านแม่หาด (เกาะเต่า) วันละ 1 เที่ยว เวลา 24.00 น.

เที่ยวกลับ เรือออกจากท่าเรือบ้านแม่หาด (เกาะเต่า ถึงท่าเรือสะพานท่ายาง (ชุมพร) วันละ 1 เที่ยว เวลา 9.00 น.

ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เรือวิ่งบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันอาทิตย์งดบริการ ค่าโดยสารเที่ยวเดียวคนละ 150 บาท


Similar Posts