อาหารสะท้อนวิถีชีวิต ค้นหาไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านเทรนด์อาหารทั่วโลก


อาหารสะท้อนวิถีชีวิต ค้นหาไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคผ่านเทรนด์อาหารทั่วโลก”เพราะอาหารมีความเป็นพลวัต”


เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาหาร ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ ดัดแปลง หรือปรับปรุงให้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นกับอาหารเสมอ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่ 1 ในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอีกด้วย
          

เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอของวัฒนธรรมอาหาร คือ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดงาน “Trend Watch Expo 2019 โดย ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์” ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้มาร่วมกันหาแรงบันดาลใจ และไอเดียการสร้างสรรค์อาหารที่ได้พัฒนาจากเทรนด์โลก เพื่อนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจอาหารของตัวเองต่อไปได้
          

จากการศึกษาเรื่องเทรนด์อาหารของสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่ากระแสของเทรนด์อาหารโลกนั้นเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของกระแสของการดูแลสุขภาพ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาหารหรือการลดน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังเกิดพฤติกรรมการเอาใจใส่ และดูแลร่างกายในแง่มุมอื่นๆ เช่น การออกกำลังกาย หรือการบำบัดจิตใจก็มาด้วยกัน ผลการวิจัยของ Edelman พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในปี 2019 ที่มีผลต่อเทรนด์อาหารนี้ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ ได้แก่
          

1) โภชนาการ และสุขภาพดี
          ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการควบคุมอาหาร หรือคุมน้ำหนักเพียงอย่างเดียว แต่ผู้คนยังมีการมองหาวิถีการกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจากธรรมชาติ และโฮลิสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และได้ช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคให้ถูกต้องตั้งแต่ DNA เพื่อนำมาปรับใช้กับโภชนาการแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล
          

2) การผสมผสานวัตถุดิบให้เกิดรสชาติใหม่ๆ
          ความต้องการที่จะสัมผัสรสชาติอาหารที่แปลกใหม่ของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่จะจับคู่วัตถุดิบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การนำเอาไข่แดงเค็มมาใส่ในเมนูอาหาร หรือการผสมชาให้มีความหลากหลายจากรูปแบบการดื่มแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเมนูอาหารที่ผสมเอาสิ่งที่เราไม่คาดคิดเข้าไว้ด้วยกันเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ
         

3) ความยั่งยืนจากศูนย์กลาง
          ช่วงปีที่ผ่านมาพลาสติกกลายเป็นศัตรูตัวร้ายในหลายประเทศ ผู้คนเริ่มตระหนักและลดการใช้พลาสติก หันมาเลือกใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนมากขึ้น เทคโนโลยีถูกนำเอามาใช้เพื่อช่วยในการเพาะปลูกเช่น ลดการใช้น้ำในการเกษตรที่น้อยลงแต่ได้ผลดีขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็หันมาร่วมกันลดการก่อขยะอาหารด้วยการสร้างสรรค์นำเอาส่วนเกินที่มักจะทิ้ง อย่าง ก้างปลา เศษเนื้อ เศษผัก มาทำเป็นเมนูที่น่าสนใจและมีโภชนาการได้อีกด้วย
          

4) อาหารปรับรูปแบบสังคม
          เสียงของผู้บริโภคส่งผลต่อการการดำเนินธุรกิจอาหาร และแน่นอนว่ายังสะท้อนไปถึงสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกด้วย ผู้บริโภคใส่ใจกับแหล่งที่มาของอาหาร จากการศึกษาพบว่าพวกเขาเลือกซื้อสินค้าจากท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และต้องการที่จะบริโภคสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นผู้บริโภคก็ยังให้ความสนใจกับองค์กรที่มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ยินดีที่จะใช้จ่ายในร้านอาหารที่ให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน เลี่ยงการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายอีกด้วย
          

ด้าน Unilever Food Solutions เองก็ได้ให้ความคิดเห็นถึงรูปแบบการบริโภคที่ส่งผลต่อเทรนด์อาหารว่า “ปัจจุบัน “พฤติกรรมของผู้บริโภค” เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหาร ผลจากเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเชื่อมถึงกันอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายในตลาด ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพทำให้การเดินทางสะดวกสบาย ส่งผลให้แต่ละท้องถิ่นมีความต้องการที่จะบริโภคที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา ล้วนส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุง และพัฒนาตัวเองเพื่อรับมือกับกระแสที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการในที่นี้ ไม่ใช่แค่เพียงผู้ประกอบการร้านอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์เองที่นอกเหนือจากการเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการแล้ว เรายังมีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนให้พวกเขามีความได้เปรียบในธุรกิจด้วยไอเดียและความสร้างสรรค์ โดยเราเตรียมจะที่จัดงาน Trend Watch Expo 2019 ขึ้น ซึ่งงานนี้จะนำเอาผลการศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเจาะลึกจากทั่วโลกมาพัฒนาเป็นไอเดียเมนูอาหารที่สอดคล้องกับเทรนด์การบริโภค และเป็นโซลูชันส์ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถนำไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา”
          

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการแรงบันดาลใจ และไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำต่อยอดและพัฒนาให้เข้ากับร้านอาหารของตัวเอง มาพบกันได้ในงาน “Trend Watch Expo 2019 โดย ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์” วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท โดยสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://rebrand.ly/UFStrendwatchexpo (สงวนสิทธิ์ร่วมงานเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานเท่านั้น ประกาศผลทาง Facebook: มือโปรความอร่อย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: มือโปรความอร่อย หรือ LINE @ufsthailand 


Similar Posts