หุ่นยนต์สร้างการเรียนรู้ เปิดโลกเด็กไทยสู่การศึกษายุคใหม่


ปัจจุบันประเทศไทยกำลังผลักดัน ระบบการเรียนรู้ Education 4.0 ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ทาง นีโอ เห็นถึงความสำคัญนี้จึงจัดกิจกรรม การแข่งขัน Robotics Workshop Competition (รอบคัดเลือก) เพื่อสนันสนุนการเรียนการสอนในยุค 4.0

“เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” คำที่เรามักจะได้ยินกันจนชินหูและยังคงเป็นจริงดังนั้น การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ก็จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีและก้าวหน้าได้ ดังนั้นการทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ

อลิษา พลมาตย์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ประจำ โรงเรียนจันทศิริวิทยา เล่าว่า ได้พาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ NeoBot เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอยากให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ พัฒนาทางความคิดให้เป็นระบบ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากการประกอบหุ่นยนต์ไฟฟ้าสามารถสอดแทรกแนวความคิด ระบบการวิเคราะห์ให้กับเด็กๆ ได้ และแน่นอนว่ากิจกรรมนี้ทำให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาในการเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมีเรื่องของวงจรไฟฟ้าในบทเรียนขณะที่การร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ NeoBot ครั้งนี้จึงสามารถทำให้เด็กๆ เข้าถึง เข้าใจและเห็นภาพ เรียนรู้ถึงวิธีการลำดับความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มากกว่าการเรียนแค่ในตำราเท่านั้น

“เด็กๆ ไม่เคยประกอบหุ่นยนต์ NeoBot มาก่อน การพาเขามาร่วมแข่งขันในวันนี้ดีรู้สึกดีใจที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะการเรียนรู้ ฝึกสมาธิและวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะต้องประกอบและบังคับหุ่นยนต์ให้ได้ตามโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งโดยส่วนตัวอยากให้ NeoBot เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนพัฒนาทักษะและระบบความคิด ซึ่งสามารถต่อยอดให้นักเรียนเข้าใจระบบอื่นๆ ที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น” ครู อลิษา กล่าว

ด.ช. อบอุ่น พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนสาธิตบางนา ชั้น ป.5 หรือ น้องอุ่น วัย 10 ขวบ ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เล่าว่า รู้สึกสนุกกับกิจกรรมนี้มากเพราะชอบที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ วันนี้พี่วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ก่อนที่เริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ตนได้ต่อและบังคับด้วยตัวเอง ทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตอนนี้ผมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วและรอไปแข่งขันรอบต่อไป

“ผมชอบหุ่นยนต์ NeoBot มากเพราะได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง และการแข่งหุ่นยนต์ในวันนี้ก็สนุกมากๆ ได้มาเจอเพื่อนใหม่และได้รู้สิ่งใหม่เพราะผมไม่เคยต่อหุ่นยนต์มาก่อน พอได้ลองแล้วก็รู้สึกชอบมาก อยากให้เพื่อนๆโรงเรียนได้มีโอกาสลองต่อหุ่นยนต์บ้าง และขอให้พี่ๆจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์แบบนี้ทุกๆวันเลยครับ” น้องอุ่นกล่าว

ด้านนายวิทยา แสงสุริโยทัย ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ในฐานะผู้จัดงาน EdTeX 2018 งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ครั้งที่ 2 กล่าวว่า การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศ ถ้าการศึกษามีศักยภาพก็สามารถสร้างคนเก่ง คนดี ทำให้ประเทศพัฒนา ซึ่งปัจจุบันเป็นการเรียนแบบบูรณาการความรู้ ไม่เน้นเพียงการท่องจำ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจ ปฏิบัติให้เห็นภาพจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหา การหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆและนำไปปรับใช้ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้จัดงาน EdTeX 2018  และ บริษัท ฐิโอกะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่หวังจะช่วยสร้างโอกาศให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนสนุก เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น เมื่อเรียนด้วยความสนุกก็จะทำให้เด็กๆเปิดรับความรู้อย่างเต็มที่

นายรังสฤษฎ์ ไตรโลกา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิโอกะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า หุ่นยนต์ NeoBot พัฒนาและการออกแบบเทคโนโลยีด้วยการนำความรู้ทางกลศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร STEM Education (สะเต็มศึกษา) เพื่อเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ช่วยฝึกพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ โดยประเทศเกาหลีใต้นิยมใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับ สถานศึกษา จึงเห็นโอกาสที่จะนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพ พัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการแข่งขั้น Robotics Workshop Competition รอบชิงขนะเลิศ จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน EdTex 2018 งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา งานที่รวบรวมเทคโนโลยีของการศึกษายุคใหม่ไว้แบบครบถ้วน


Similar Posts