หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร, นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN นำโดย น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร, นายพิพัฒน์ สุวรรณะชฎ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ทำพิธีลงนามเซ็นบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และนายสมชาย กอประสพสุข กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการลงนาม
.

ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันเพื่อความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการ Siam LNG Storage Tank and Jetty (Phase1) ณ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติ (LNG) คาดการมูลค่าได้ราว 9 พันล้านบาท ทั้งนี้มูลค่าจริงยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเจรจา
.

โดย STREGA รับหน้าที่เป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการนี้ดูแลทั้งงานวิศวกรรม,การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของ STREGA ในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นผู้นำด้านงานอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในภูมิภาค ทั้งนี้บริษัทฯยังมีอีกหลายโครงการใหญ่ที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจะเข้าไปร่วมงานด้วย
.
ด้านผลการดำเนินงานและโครงสร้างทางการเงินของ TRITN
.

บริษัทได้ประกาศ turnaround โดยผลประกอบการไตรมาส 3/2561 มีกำไรสุทธิ 102.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 322.4% จาก 45.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับกลยุทธ์การจับมือกับพันธมิตรใหม่ เช่น บริษัทชั้นนำจากประเทศจีนทำให้ TRITN มีสถานะที่แข็งแกร่งและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ยังทำให้บริษัทได้รับเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องอีกกว่า 200 ล้านบาท
.
ปัจจุบัน TRITN มีบริษัทย่อยในเครือรวมทั้งสิ้น 4 บริษัทคือ
1. บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)(STREGA) บริษัทถือหุ้นใน STREGA คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.42 ของทุนชำระแล้ว
2. บริษัท ไทรทัน กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (TGE) บริษัทถือหุ้นใน TGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้ว
3. บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (TRS) บริษัทถือหุ้นใน TRS คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ดำเนินธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและการลงทุน
4. บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด (TPW) บริษัทถือหุ้นใน TPW คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ดำเนินธุรกิจในด้านพลังงานทางเลือก


Similar Posts