หมดยุค Advertising Agency แล้วโลกต้องการ Marketing Agency


บทความโดย Molek

หมดยุค Advertising Agency และ Digital Agency แล้ว โลกต้องการ Marketing Agency

ในรอบหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมามี การพูดถึงว่าโลกแห่งอุตสาหกรรมโฆษณานั้นจะหมดยุคลง หรือ ลดบทบาทลงในหลาย ๆสื่อ ปัจจุบันโลกของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงสื่ออย่างรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี่มีความถี่มากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นสื่อ digital จากที่เคยเป็นของใหม่ในโลกอุตสาหกรรมโฆษณาและการตลาด บัดนี้เรากลับรู้สึกได้ว่า Digital นั้นไม่ใช่ของใหม่แล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไป คนก็มีพฤตกิกรรมเปลี่ยนไปจากตรงนี้ และโฆษณาในรูปแบบเดิมก็ไม่มีผลอีกต่อไป เกิดอะไรขึ้นกับวงการโฆษณากัน

ในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพฤติกรรมคนนั้นเปลี่ยนไปมากจากในอดีต เนื่องจากการมาถึงของโลกออนไลน์ในช่วง 10-15 ปีที่ผ่าน ทำให้ผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนจากผู้รับสารและเกิดการซื้อหรือปฏิสัมพันธ์ เป็นทั้งเป็นผู้รับและส่งสาร แล้วจึงซื้อหรือปฏิสัมพันธ์ ทำให้หลาย ๆ วงการนั้นปรับตัวไม่ทัน จากการที่เคยทำสื่อแบบเก่าอย่างเช่น TV หรือ Print มานั้นตามกระแสตรงนี้ไมทัน โลกจริงเกิด Agency หรือกระบวนทาง Marketing แบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Digital Marketing ซึ่งในช่วงแรก ๆ นั้นลูกค้าและคนทำเรื่อง Digital หลาย ๆ คนเชื่อว่า Digital จะคือทุกอย่าง แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่

รูปจาก slideshare.net

จากในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีสื่อใหม่กำเนิด เช่น TV หรือ Radio ออกมานั้น โลกไม่เคยมีบริษัท TV Agency หรือ TV Marketing กับ Radio Agency หรือ Radio Marketing ที่เมื่อสื่อพวกนี้ออกมาแล้วต้องมีการตลาดหรือบริษัทที่ออกมาทำสื่อนี้ แล้ว Digital นั้นมาได้ยังไง สิ่งที่ Digital เกิดขึ้นมาได้นั้น เพราะนักการตลาดและนักโฆษณานั้นยังชินหรือเข้าใจในสื่อแบบเดิมที่เป็นผู้สื่อสารทางเดียว แต่เมื่อโลกกลายเป็นการสื่อสาร 2 ทาง Digital และผู้บริโภคนั้นสามารถมีพลังในการเลือกหรือการค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้ออย่างมาก ทำให้คนที่โตมากับสื่อดังกล่าวหรือสามารถปรับตัวกับสื่อ digital ได้ เติบโตและสร้างเป็น Digital Agency และช่วยเหลือบริษัท Advertising Agency ซึ่งเป็นเวลาหลายปีที่นักการตลาดและนักโฆษณานั้นทำการตลาด แยกกันเพราะความไม่เข้าใจ ทำให้เกิด communication marketing กันไปคนละทาง ระหว่างโลกออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้สิ่งที่เกิดคือความเป็น Big Idea นั้นไม่ได้ถูกใช้ในทุก ๆ สื่อและทำให้ Effective เพราะความไม่เข้าใจกันระหว่างทั้ง 2 สื่อด้วยกัน

รูปจาก slideshare.net

เมื่อเวลาผ่านมาเหล่านักการตลาดและ Advertising Agency ต่าง ๆ เรียนรู้ว่า Digital นั้นคือ Channel และเครื่องมือแบบหนึ่งการทำการตลาด และการทำการสื่อสารนั้นต้องทำสื่อทุกอย่างให้เชื่อมโยงกัน และสื่อสารไปในทางเดียวกัน ทำให้ทุกวันนี้เราจึงเห็นบริษัทโฆษณาและ Agency ต่าง ๆ ที่สามารถทำ digital ได้เอง และมี digital เป็นส่วนหนึ่งของงาน ทุกวันนี้ Digital นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและคนไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่ในชีวิตอีกแล้ว สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามมานั้นคือแบรนด์และลูกค้าบางส่วนเริ่มทำงาน Digital เองและทำ Digital บางส่วน in house เช่นการทำ Banner, Website หรือการดูแล Social media เอง

 

รูปจาก slideshare.net

เมื่อ Digital กลายเป็นความเข้าใจ ทำให้ Digital Agency นั้นจะหมดความสำคัญลงเรื่อย ๆ ยกเว้นบริษัทที่มีความเชื่อวชาญในแต่ละแขนงมาก ๆ ไปเลย เช่นการทำ SEO หรือ Search ต่าง ๆ ยิ่งในทุกวันนี้พฤติกรรมคนนั้นเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเมื่อ Digital เข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้ลูกค้าและแบรนด์ต่าง ๆ มองว่าต้องการบริษัทที่ทำการตลาดได้ มากกว่าการทำโฆษณา ต้องการคนมาแก้ปัญหาทางการตลาดหรือช่วยเหลือปัญหาทางการตลาดตัวเองด้วยวิธีใหม่ ๆ ทำให้บริษัทโฆษณา ที่ทำโฆษณาได้ไม่กี่แบบก็จะหมดความสำคัญลงในอนาคตเช่นกัน ลูกค้านั้นเริ่มมองหาบริษัทที่สามารถทการตลาดได้ทุก ๆ อย่างหรือไม่กรอบด้านการทำงานการตลาดว่าทำได้แค่ออฟไลน์ หรือทำได้แค่ออนไลน์ แต่ต้องการบริษัทที่มีหลักการคิดในการเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดมานำเสนอ

รูปจาก Cannes Lions International Festival of Creativity

รูปจาก Cannes Lions International Festival of Creativity

ในงาน Cannes Lions ที่ผ่านมาที่ฝรั่งเศสนั้น มีการพูดถึงว่าในยุคนี้การทำโฆษณานั้นหมดความสำคัญลงไปมาก เป็นยุคที่เรื่องการตลาดและโฆษณานั้นไม่มีพรมแดนอีกต่อไป อีกทั้งเรื่อง Digital และ Traditional นั้นก็ไม่มีอีกต่อไป ทำให้คนที่ทำการตลาดหรือบริษัท Agency นั้นต้องเริ่มคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันต่อกระแสของโลก และความต้องการ ทำยังไงให้ทำการตลาดและได้ปฏิสัมพันธ์กลับมา ซึ่งเทรนด์นี้เราเห็นได้จากต่างประเทศที่เริ่มมีการ Pitch สื่อโดย Ogilvy ที่เป็นบริษัท Creative ที่ได้ไป เพราะฉะนั้นใครที่ทำการตลาดแบบเก่า ๆ หรือคิดแบบเก่า ๆ อาจจะอยู่ไม่รอดในอนาคตที่คนนั้นต้องการการปฏิสัมพันธ์และการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

 

เกี่ยวกับผู้เขียน:  Molek ฉกาจ ชลายุทธ Head of Strategic Marketing ของ Area39 co., Ltd และ Phoinikas co., Ltd. ทีหนึ่งดูแลกลยุทธ์และยุทธวิธีการตลาดแบบ 360 และคอยจับตากระแสเทรนด์หรือเรื่องราวใหม่ ๆ ในด้านการตลาดและโฆษณาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนากลยุทธ์ถัดไป

ติดตามอ่านบทความได้ที่  Thai.LuxurySocietyAsia.com   ​​LuxurySocietyAsia.com


Similar Posts