หน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าคืออาการเตือนโรค


ความดันต่ำ คือ ภาวะที่ความดันโลหิตในร่างกายของเราโดยเฉพาะตัวบนต่ำกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท และความดันตัวล่างต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งอาจจะต่ำเพียงแค่ตัวเดียวหรือต่ำทั้งสองตัวก็ได้
ส่วนใหญ่ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ มักไม่ค่อยมีอาการและก็ไม่ทราบด้วยว่าตัวเองมีความดันโลหิตต่ำ คนที่มีอาการก็จะรู้สึกเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว บางคนอาจมีอาการหายใจเร็ว เหนื่อย ชีพจรเบาและเร็วร่วมด้วย ส่วนใหญ่แพทย์จะตรวจพบภาวะความดันโลหิตต่ำจากการวัดความดันและจากการซักประวัติ
การดูแลตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น ไม่รับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้อิ่มมากเกินไป ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วพักผ่อนให้เพียงพอ หรือเวลาเปลี่ยนอิริยาบถให้ค่อยๆ ทำอย่างช้าๆ ก็จะช่วยลดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะได้ แต่ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นเกิดขึ้นบ่อย มีอาการหายใจหอบ เหนื่อยมาก เจ็บแน่นหน้าอก ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมดีกว่าครับ
Cr. โรงพยาบาลรามคำแหง

Similar Posts