สุรงค์ สุวรรณวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU)


13th Property Guru Thailand Property Awards 2018 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเฟ้นหานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดย รางวัล 13th Property Guru Thailand Property Awards 2018 ถือ เป็นรางวัลที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียถือเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศ โดยมีการมอบรางวัลทั้งสิ้นรวม 40 ประเภท

.

คุณสุรงค์ สุวรรณวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เป็นผู้แทนรับมอบ รางวัล Special Recognition for Public Facility By property Thailand Award จากโครงการ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียว โดยอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงสำหรับ ที่มีแนวคิดการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเมือง ภายใต้แนวคิด Green the future ที่ตอบสนอง Living การมีชีวิตที่ทันสมัยที่มิใช่เพียงแค่เทคโนโลยี แต่เป็นการใช้ชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพื้นที่ออกกำลังกายและกิจกรรมที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพชุมชน สภาพแวดล้อมที่มลภาวะน้อยลง Learning เกิดสังคมที่เป็นศูนย์ของความรู้ทั้งจากคณาจารย์และนิสิตสู่ชุมชน และความรู้จากวิถีชีวิตและประสบการณ์ของชุมชนสู่คณาจารย์และนิสิต เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน Life Style วิถีชีวิตชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เกิดวัฒนธรรมของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่เร่งรีบมีศิลปะในการดำเนินชีวิต และเกิดกลุ่มชุมชนที่สนใจสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมอย่างแท้จริง ในงาน พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ ปี 2018 ” 13th Property Guru Thailand Property Awards 2018″ จัดขึ้น ณ โรงแรมดิแอทธินี กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้ โดยงาน

 


Similar Posts