สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO


ประกาศเดินหน้าลุยขยายการลงทุนและธุรกิจอย่างแข็งขัน วางงบลงทุนปี 2562 ไว้ที่ 1,250 – 1,550 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าตามแผนเพื่อสนับสนุนงบลงทุนที่วางไว้ โดยเตรียมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาทและการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate –PP จำนวน 56 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงเงินจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจ โดยการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


Similar Posts