“สมร เทิดธรรมพิบูล” แม่ทัพใหญ่ไปรษณีย์ไทย และ “ดร.ประกอบ จิรกิติ” พ่อทัพใหญ่แห่งนายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยฯ


  “สมร เทิดธรรมพิบูล” แม่ทัพใหญ่ไปรษณีย์ไทย และ “ดร.ประกอบ จิรกิติ” พ่อทัพใหญ่แห่งนายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยฯ เตรียมเนรมิตร “งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2561” งานเดียวที่รวบรวมแสตมป์และสิ่งสะสมหายากจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อถ่ายทอดความรู้ ยกระดับการสะสมแสตมป์ และเปิดโอกาสให้นักสะสมไทยได้กระทบไหล่นักสะสมต่างชาติ ผ่านสิ่งจัดแสดงที่มีมูลค่านับพันล้านบาท ทั้งสิ่งสะสมส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพฯ กว่า 200 รายการ แสตมป์และสิ่งสะสมที่หายาก จดหมาย 3 แผ่นดิน และผลงานแสตมป์ของนักสะสมกว่า 2,600 เฟรม ฯลฯ

Similar Posts