สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)


 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้านโยบายยกระดับคุณภาพบริการตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ฝากส่งจนถึงนำจ่ายถึงมือผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบาย THP FIRST ผ่านการตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการใน 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพบริการ เครือข่ายทันสมัย จรรยาบรรณาในการดำเนินธุรกิจ พร้อมปลุกพลังไปรษณีย์ไทย พลังขับเคลื่อนประเทศไทยรวมกว่า 30,000 คน เพื่อเสริมศักยภาพให้คนไปรษณีย์เป็นคนดีไปรษณีย์ไทย ที่ให้บริการด้วยหัวใจ และพร้อมส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก โดยไปรษณีย์ไทย ได้จัดโครงการสัมมนาแบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย” ประจำปี 2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า  ปี 2562 ไปรษณีย์ไทย ได้ประกาศนโยบายการดำเนินงาน คือ THP FIRST มุ่งเน้นการทำงาน และการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกส่วนงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์ และบริการอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการจากผู้ใช้บริการใน 3 ด้าน ได้แก่
คุณภาพบริการ ที่ไปรษณีย์ไทยมีการพัฒนาการบริการให้รวดเร็วขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ เช่น ยกระดับคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ ส่งสิ่งของในช่วงเช้าจากกรุงเทพฯ ปลายทางกรุงเทพฯ ผู้รับจะได้รับในวันเดียวกัน หรือส่งบ่ายจะได้รับในวันรุ่งขึ้น และส่งสิ่งของจากกรุงเทพฯ ปลายทางต่างจังหวัดผู้รับจะได้รับวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วที่สุดตามมาตรฐานของบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
เครือข่ายทันสมัย ครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศ และพร้อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งด้วยช่องทางการส่งของที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในกลุ่มธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทำถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานเดียวกันทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อใจในแบรนด์ไปรษณีย์ไทย
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ในยุคนี้จะต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้ทันท่วงที เพื่อให้ไปรษณีย์ไทยเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง ด้วยคุณภาพการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล ผนวกกับศักยภาพของบุคลากรกว่า 30,000 คน ของไปรษณีย์ไทย ที่ รู้ดี ในเรื่องของบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่ม รู้เยอะ เชี่ยวชาญทุกพื้นที่ใกล้ ไกลก็ไปส่ง เข้าถึงทุกพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกล และ รู้ใจ ผู้ใช้บริการให้บริการด้วยมิตรไมตรี ตอกย้ำภาพการเป็น “พลังไปรษณีย์ไทย พลังขับเคลื่อนประเทศไทย” เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรกอย่างเต็มภาคภูมิ นางสมร กล่าว
อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ธุรกิจและบริการด้านอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์มีการแข่งขันรุนแรง ไปรษณีย์ไทย มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ไปรษณีย์ไทย และมุ่งสร้างความเป็นหนึ่งในใจของผู้ใช้บริการ ทั้งในด้านการบริการที่มีการนำนวัตกรรมเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น และการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญขององค์กรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากผู้ใช้บริการ และการแข่งขันในโลกธุรกิจ เพื่อยกระดับศักยภาพในการให้บริการอย่างมีมาตรฐานมากขึ้น และดีที่สุดในใจคนไทย นางสมร กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดโครงการสัมมนาแบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย” ประจำปี 2562 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Similar Posts