ศิลปะบำบัดสำหรับผู้สูงวัยคืออะไร


มีงานวิจัยทางการแพทย์มากมายที่ยืนยันว่า การใช้ศิลปะบำบัดร่วมกับการรักษานั้นมีประสิทธิภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยสูงอายุ

เนื่องจากการช่วยลดภาวะซึมเศร้า กระตุ้นสมองและความจำ เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาดีขึ้น และหมอก็คิดว่าการนำศิลปะเข้ามาร่วมบำบัดรักษาผู้ป่วยสูงวัยนั้นได้ผลดี

นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ (หมอเก่ง) อายุรแพทย์ Chersery home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด


Similar Posts