ศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคว้า รางวัลใหญ่ นายกสมาคมการค้าดีเด่น กรรมการศักยภาพดีเด่นและ สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในงาน “Together is Power 2019” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม       กลุ่มที่ 2 (6-15 ปี) ประจำปี 2562 จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมถึง 2 ปีติดต่อกัน พร้อมกันนั้น นางศิริพร สิงหรัญ ยังได้รับรางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น และ นายวรวุฒิ กาญจนกุล เลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้รับรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น ประจำปี 2562 ด้วยเช่นกัน ซึ่งในงาน “Together is Power 2019” จัดโดย กระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนั้น จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ทั้งยังได้สร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโต แข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จับมือภาคเอกชนรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดและเดินหน้าไปพร้อมกันโดยมีภาครัฐคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้าง


Similar Posts