วิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


  บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เดินหน้าต่อยอดสยายปีกธุรกิจสาธารณูปโภค กลุ่ม CLMV ส่งบริษัทย่อย “ดับบลิวเอชเอยูพี เหงะอาน จอยท์ สต็อค” เข้าซื้อหุ้น Cua Lo ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปา ในจังหวัด เหงะอาน ประเทศเวียดนาม จำนวน 47.31% มูลค่า 31.9 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจสาธารณูปโภค ในกลุ่มประเทศ CLMV
นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ ” บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เหงะอาน จอยท์ สต็อค ” เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 47.31 ในบริษัท Cua Lo Water Supply Joint Stock Company (“Cua Lo”) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำประปา ในจังหวัดเหงะอาน คิดเป็นมูลค่าซื้อขาย รวม 23,455.52 ล้านล้านดองเวียดนาม หรือประมาณ 31.9 ล้านบาท
สำหรับ Cua Lo ก่อตั้งเมื่อปี 2541 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาในจังหวัด เหงะอาน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำประปา ทั้งสิ้น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และกำลังอยู่ในช่วงขยายกำลังการผลิตเป็น 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2562 นี้
นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเหงะอาน มีศักยภาพในการลงทุน อันดับต้นๆ ของประเทศ รองจากฮานอย และโฮจิมินห์ โดยการเชื่อมโยงด้านระบบคมนาคม โดย เหงะอานมีทางหลวง 1A และทางรถไฟที่เชื่อมฮานอย และโฮจิมินห์ สนามบินนานาชาติวินห์ และอยู่ใกล้กับท่าเรือ ถึง 4 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกเกื๋อหล่อ และท่าเรือน้ำลึก อีก 3 แห่ง ที่อยู่ในแผน และยังเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และที่ตั้งของ เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 1 – เหงะอาน ที่รัฐบาลสนับสนุน รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ อาหาร โลจิสติกส์ สินค้าอุปโภค ชิ้นส่วนยานยนต์ และอื่นๆ
จากปัจจัยดังกล่าวในข้างต้น จังหวัดเหงะอาน ของประเทศเวียดนาม จึงมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น จากทั้งภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาลของเวียดนาม ดังนั้นการเข้าไปลงทุนของ WHAUP ในครั้งนี้ จะส่งผลบวกกับบริษัทฯในด้านกำไรจากธุรกิจสาธารณูปโภคในต่างประเทศในอนาคต
” การลงทุนดังกล่าว นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญทางธุรกิจสำหรับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจด้านสาธารณูปโภคไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ CLMV ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนของบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจด้านสาธารณูปโภคไปยังพื้นที่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของทางดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป อีกด้วย ” นายวิเศษ กล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัจจุบัน WHAUP มีการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯได้สิทธิในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ ในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ-1 เหงะอาน ที่ประเทศเวียดนาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ และคาดว่าจะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3/2562 เช่นกัน

Similar Posts