วิวัฒน์ อิ้วสมจิตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารอาคาร และคณะผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรมพลังงาน บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เข้ารับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ส่วนศูนย์การค้า ไอทีมอลล์ ได้รับฉลากแสดงข้อมูล การใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ประเภทศูนย์การค้า ระดับ A และ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ได้รับฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ ประเภทสำนักงาน ระดับ A+ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแนวทางหลักในการชี้วัดอาคารมาตรฐานด้านบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ