วิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)


 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ปรับบริการพัสดุไปรษณีย์ ส่งปลายทางรัสเซีย ขยายครบ 3 ช่องทาง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ปรับลดราคาส่งทางอากาศถูกกว่าเดิม  10-44 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเพิ่มช่องทาง SAL เป็นตัวเลือกใหม่ ส่วนบริการภาคพื้น หรือ Surface กลับมาให้บริการอีกครั้งสำหรับลูกค้าที่เน้นความประหยัด เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการส่งสินค้าไปปลายทางรัสเซียได้มากขึ้น และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ทั้งบริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศ (Airmail) บริการพัสดุฯทางอากาศราคาประหยัด (SAL) และบริการพัสดุฯทางภาคพื้น (Surface) โดยผู้สนใจใช้บริการได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
          นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศรัสเซียถือเป็นปลายทางที่ได้รับความนิยมสูง ในการส่งพัสดุไปรษณีย์ทางภาคพื้น การเปิดให้บริการดังกล่าวอีกครั้งภายหลังหยุดไปชั่วคราวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการฝากส่งสิ่งของราคาประหยัด ไม่ต้องการความเร่งด่วน หรือเป็นสิ่งของที่ไม่สามารถขนส่งไปทางอากาศได้ เช่น ของเหลว แบตเตอรี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริการส่งทางอากาศมีการปรับลดราคาลงระหว่าง 10 – 44 เปอร์เซ็นต์ ด้วยในครั้งนี้ ส่วนการเพิ่มช่องทางการส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศ ราคาประหยัด (SAL) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น
ทั้งนี้ อัตราค่าบริการพัสดุฯทางอากาศ เริ่มต้นที่ 1,300 บาท (1 กิโลกรัม) จนถึง 7,000 บาท (20 กิโลกรัม) ทางอากาศราคาประหยัด 1,100 – 6,100 บาท และทางภาคพื้น 1,080 – 4,140 บาท โดยมีมาตรฐานการจัดส่ง 10-14 วัน 1 เดือน และ 3 เดือนตามลำดับ โดยผู้สนใจใช้บริการได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Similar Posts