วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และ วาณิชธนกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)


นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ (ขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และ วาณิชธนกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน กับ นายจือ หมิง หาน (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำการจำหน่ายและให้บริการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์โทรคมนาคมจากประเทศจีน เพื่อรับขายลดลูกหนี้การค้าของ บริษัท แซดทีอี (ประเทศไทย) จำกัด และเพิ่มความคล่องตัวทางด้านการเงินของบริษัทฯ


Similar Posts