2565/2022 ปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารและวันสำคัญในปีในประเทศไทย

1 มกราคม วันเสาร์ วันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
1 กุมภาพันธ์ วันอังคาร วันตรุษจีน 
16 กุมภาพันธ์ วันพุธ วันมาฆบูชา
6 เมษายน วันพุธ วันจักรี
13 เมษายน – 15 เมษายน วันพุธ – วันศุกร์ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันครอบครัว
1 พฤษภาคม วันอาทิตย์ วันแรงงาน 
2 พฤษภาคม วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันแรงงาน 
4 พฤษภาคม วันพุธ วันฉัตรมงคล
13 พฤษภาคม วันศุกร์ วันพืชมงคล
15 พฤษภาคม วันอาทิตย์ วันวิสาขบูชา
16 พฤษภาคม วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน วันศุกร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินี 
13 กรกฎาคม วันพุธ วันอาสาฬหบูชา
14 กรกฎาคม วันพฤหัสบดี วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม วันพฤหัสบดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
12 สิงหาคม วันศุกร์ วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันพฤหัสบดี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม วันอาทิตย์ วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
5 ธันวาคม วันจันทร์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม วันเสาร์ วันรัฐธรรมนูญ
12 ธันวาคม วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
24-25 ธันวาคม วันเสาร์- วันอาทิตย์ วันคริสต์มาส 
31 ธันวาคม วันเสาร์ วันส่งท้ายปีเก่า
**หมายเหตุ**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีคำประกาศใหม่จากภาครัฐของไทย