2564/2021 ปฏิทินวันหยุด วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารและวันสำคัญในประเทศไทย

วันที่ วันหยุด
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
25 มกราคม วันตรุษจีน 
9 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
10 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เมษายน วันจักรี
13 เมษายน – 16 เมษายน วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม วันแรงงาน 
6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
13 พฤษภาคม วันพืชมงคล
5 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
6 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคม คริสต์มาส 
31 ธันวาคม วันส่งท้ายปีเก่า