วันหยุดธนาคารประจำปี พ.ศ. 2562​

1.วันอังคาร1มกราคมวันขึ้นปีใหม่
2.วันอังคาร19กุมภาพันธ์วันมาฆบูชา
3.วันจันทร์8เมษายนชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562)
4.วันจันทร์15เมษายนวันสงกรานต์
5.วันอังคาร16เมษายนชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 และ 
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562) 
6.วันพุธ1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ
7.วันจันทร์6พฤษภาคมวันหยุดพิเศษ
8.วันจันทร์20พฤษภาคมชดเชยวันวิสาขบูชา​ (วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562)
9.วันจันทร์3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
10.วันอังคาร16กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา
11.วันจันทร์29กรกฎาคมชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562) 
12.วันจันทร์12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13.วันจันทร์14ตุลาคมชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562)
14.วันพุธ23ตุลาคมวันปิยมหาราช 
15.วันพฤหัสบดี5ธันวาคมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
16.วันอังคาร10ธันวาคมวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
17.วันอังคาร31ธันวาคมวันสิ้นปี