วดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายสนับสนุนธุรกิจ


   วันนี้ เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมี นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็กจำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 9 แห่ง โรงเรียน 17 แห่ง ชุมชนและหน่วยงานราชการโดยรอบ ทสภ. 31 แห่ง เพื่อนำของขวัญไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ.
นางสาวดาลัด กล่าวว่า ทสภ. ได้จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และนอกจากการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้ว ทสภ. ยังจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ออกบูธกิจกรรมวันเด็ก มีการแจกของขวัญ เล่นเกมส์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ ทสภ. ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ และในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ยังออกบูธกิจกรรมวันเด็ก มีการแจกของขวัญ เล่นเกมส์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ ทสภ. ณ สวนพระนคร เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ด้วย
นางสาวดาลัด กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพราะเด็กคืออนาคตของชาติที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และหวังว่ากิจกรรมที่ ทสภ. จัดขึ้นจะช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป

Similar Posts