ลักซูรี (ลักซ์ชัวรี่) – โรงเรียนบริหารการโรงแรมและธุรกิจ บริการที่มีมาตรฐาน สวิตเซอร์แลนด์


กลียอง (Glion Institute of Higher Education) ได้รับ การยอมรับในระดับโลก ซึ่งมีชื่อเสียงมายาวนานกว่าเกือบ 60 ปี มีรางวัลการันตีคุณภาพทางการศึกษามาโดยตลอด โดยล่าสุดในปี 2016 ได้รับรางวัล Best Innovation in an Educational Program จากเวที Worldwide Hospitality Awards (WHA)

การศึกษาสูงตามแบบแผนดั้งเดิม ที่นี่ยังเป็นที่เดียวที่เปิดหลักสูตรระดับปริญญาด้านธุรกิจบริการ ซึ่งสอนการบริหารธุรกิจลักซ์ชัวรี่เป็นสาขาเฉพาะ จึงมั่นใจได้ถึงเรื่องของความครบถ้วนและเข้มข้นในหลักสูตรการศึกษาอันเปี่ยมด้วยคุณภาพ

นอกจากนั้นในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลียองยังให้ความสำคัญกับภาคปฏิบัติ โดยผู้เรียนมีโอกาสฝึกงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่ง 85% ของนักเรียนซึ่งจบจากที่นี่ มักได้รับการเสนองานมากกว่าหนึ่งงานในวันจบการศึกษา

เครือข่ายศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจบริการกว่า 13,000 คน ใน 150 ประเทศทั่วโลก


Similar Posts